Is sa Roinn Aistriúcháin a fhostaítear níos mó ná leath de bhaill an Ionaid Aistriúcháin, arb í an roinn is mó san Ionad. Tá sí comhdhéanta as trí Rannóg Teangacha. 

Na haistritheoirí (Rannóga Teangacha)

Tá gach Rannóg Teangacha foroinnte ina foirne aistriúcháin, foireann amháin le haghaidh gach teanga oifigiúil AE. Tá méid na bhfoirne aistriúcháin ag brath ar an ualach oibre aistriúcháin isteach i ngach sprioctheanga. Bíonn gach aistritheoir ag aistriú go dtí a t(h)eanga dhúchais; tá cúlraí acadúla éagsúla acu, dírithe ar theangacha den chuid is mó.

Cuirtear oiliúint ar fáil do na haistritheoirí feadh a saol gairmiúil san Ionad, maidir le foghlaim teanga (scileanna teanga atá ann cheana féin a fhorbairt agus teangacha nua a fhoghlaim, agus gníomhaíochtaí a bhaineann go sonrach le cliaint.

Déanann siad doiciméid agus trádmharcanna a aistriú agus a athbhreithniú. Cuireann siad fotheidil le físeáin, cuireann siad gluaiseanna le chéile agus cuireann siad le bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach IATE.

Mar theangeolaithe, cinntíonn na haistritheoirí inmheánacha go gcuirtear aistriúcháin ar ardchaighdeán ar fáil. Is fíor sin i gcás téacsanna a aistríodh go hinmheánach agus téacsanna a chuirtear amach ar conradh do sholáthraithe seachtracha seirbhísí teanga.

Ar bhonn a mhúnla gnó atá bunaithe ar sheachfhoinsiú agus rialú cáilíochta inmheánach, tá saineolas ar leith ag an Ionad maidir le gach gné den phróiseas aistriúcháin.