Prevoditeljski centar redovito organizira pozive na podnošenje ponuda i sudjeluje u međuinstitucijskim pozivima na podnošenje ponuda u raznim područjima.

U skladu  s njegovom osnivačkom , odnosno Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94, Prevoditeljski centar ima pravnu osobnost i može ulaziti u ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluga.

Sklapanje ugovora moguće je tek nakon uspješnog završetka strogog natječajnog postupka u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi.

Da bi podnijeli ponudu, zainteresirani vanjski pružatelji usluga trebaju se javiti na poziv na podnošenje ponuda koji je raspisao Centar.

Sve informacije potrebne za podnošenje ponude navedene su u obavijestima objavljenima u Službenom listu Europske unije ili na ovoj internetskoj stranici.

Napominjemo, međutim, da se  mrežno mjesto Centra ne može smatrati zamjenom za službenu objavu poziva na podnošenje ponuda na platformi TED (Tenders Electronic Daily), koja je internetska inačica „Dodatka Službenom listu” EU-a za javnu nabavu u Europskoj uniji.

Centar stoga ne preuzima niti snosi odgovornost za sadržaj mrežnog mjesta u tom pogledu.

U nastavku je naveden popis trenutačno otvorenih poziva na podnošenje ponuda (ako ih ima).

Trenutačno nema dostupnih slobodnih radnih mjesta.
Trenutačno nema poziva na podnošenje ponuda ili pregovaračkih postupaka.
Trenutačno nema poziva za podnošenje ponuda.
Trenutačno nema pregovaračkih postupaka.
Nije pronađen nijedan rezultat.