Image
Radni postupak u Centru

Kako Centar obrađuje zahtjeve klijenata?

Isporuka visokokvalitetnih prijevoda u svim zatraženim jezičnim kombinacijama unutar dogovorenih rokova: to je izazov s kojim se u Prevoditeljskom centru svakodnevno susrećemo. Tijekom godina uspostavili smo optimalan tijek radnog postupka u području prevođenja kako bismo zajamčili što lakšu obradu zahtjeva klijenata.U nastavku su opisani različiti koraci tijekom našeg radnog postupka, od obrade zaprimljenih zahtjeva do isporuke prijevoda i povratnih informacija od klijenata.

1. Zaprimanje zahtjeva

Odsjek za upravljanje radnim postupkom (WMS) prati sve zahtjeve koji pristižu preko portala za klijente na platformi eCdT. Osoblje Odsjeka pregledava usklađenost s izvornikom u pogledu jezika, broja stranica i formata te provjerava traženu uslugu, kao i rok za isporuku i tražene ciljne jezike.

2. Preliminarna obrada teksta

Osoblje WMS-a otklanja eventualne probleme u vezi s izgledom datoteka izvornika, prikuplja potrebne referentne materijale, povlači sadržaj iz prijevodnih memorija koji je moguće ponovo upotrijebiti te priprema sve radne datoteke te jezične i terminološke resurse.

3. Prevođenje

Po završetku faze preliminarne obrade i ovisno o njezinim rezultatima, osoblje WMS-a odlučuje hoće li se prijevod teksta dodijeliti prevoditeljima Centra ili specijaliziranim prevoditeljima iz mreže vanjskih suradnika. Osoblje WMS-a dodjeljuje poslove prevoditeljima u skladu s njihovom specijalizacijom, vještinama i materinskim jezikom. Kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom odlučivanja o dodjeli posla vanjskim suradnicima obuhvaćaju opterećenje prevoditelja unutar Centra, stupanj povjerljivosti teksta te temu i dužinu dokumenta. Ako se dokument dodijeli vanjskom prevoditelju, osoblje WMS-a postupa u skladu s odgovarajućim okvirnim ugovorima sklopljenima s vanjskim pružateljima usluga, a može angažirati i određene samostalne ugovorne prevoditelje, ovisno o temi i jezičnoj kombinaciji.

4. Podrška koordinatora odnosa s klijentima / WMS-a

Prevoditelji mogu zatražiti savjet od koordinatorâ odnosa s klijentima unutar Centra i od drugih kolega kako bi se od klijenta zatražila pojašnjenja svih općih jezičnih pitanja. Sva jezična pitanja i pitanja povezana sa sadržajem tijekom postupka prevođenja usmjeravaju se WMS-u, koji se obraća klijentu radi pojašnjenja.

5. Međuobrada teksta

Osoblje WMS-a provjerava sve tehničke aspekte dokumenata koje su preveli vanjski suradnici.

6. Kontrola kvalitete

Prevoditelji Centra provode kontrolu kvalitete svih dokumenata. Prijevode dodijeljene vanjskim prevoditeljima redigiraju prevoditelji Centra, od kojih se traži da ispune obrazac za procjenu kvalitete prijevoda vanjskih suradnika u skladu s uvjetima iz okvirnih ugovora i općim uvjetima Centra za jezične usluge. Pregled dokumenata prevedenih u Centru provode drugi prevoditelji unutar relevantne jezične skupine.

7. Završna obrada teksta

WMS također provjerava potpunost, izgled i format datoteka koje klijentima isporučuje putem interneta te prije isporuke ispravlja eventualne pogreške.

8. Isporuka

Osoblje WMS-a odgovorno je za isporuku prijevoda klijentima u dogovorenim rokovima.

9. Zahtjevi za korigiranu verziju (CVR-ovi)

Osoblje WMS-a ocjenjuje svaki zahtjev za korigiranu verziju (engl. Corrected Version Request (CVR)) kako bi se utvrdilo je li potreban doprinos prevoditelja ili tehnički doprinos.  Ako su potrebni jezični ispravci, Odjel za prevođenje analizira CVR, unosi potrebne ispravke i priprema konačnu verziju, koju WMS šalje klijentu zajedno s odgovorom prevoditelja..