Kao što je navedeno u njegovoj osnivačkoj uredbi, Prevoditeljski centar pruža jezične usluge agencijama EU-a i drugim tijelima. Također može preuzeti i prekomjernu količinu posla od institucija EU-a koje imaju vlastite službe za prevođenje. Ugovore o poslovnoj suradnji sklopio je s više od 60 klijenata širom Europske unije, što je prikazano na interaktivnoj karti u nastavku.

Politika je Prevoditeljskog centra osigurati zadovoljstvo klijenata ponudom visokokvalitetnih jezičnih usluga kroz blisku suradnju i razmjenu informacija.

Svoje klijente smatramo partnerima u želji da s građanima EU-a komuniciramo na njihovu jeziku na osnovu točnih i jasnih informacija. Stoga klijente potičemo da nam daju povratne informacije o našem radu, kao što je navedeno u odjeljku Naš radni postupak.

Filtar

Europa

Rezultati pretraživanja: 72 klijent(a) (Ponovo postavi)
logo partner

Agencija Europske unije za kibersigurnost

Location: Heraklion
logo partner

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Location: Tallinn
logo partner

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva

Location: Budapest
logo partner

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Location: Cologne
logo partner

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

Location: The Hague
logo partner

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu

Location: The Hague
logo partner

Agencija Europske unije za temeljna prava

Location: Vienna
logo partner

Agencija Europske unije za željeznice

Location: Valenciennes
logo partner

Agencija za europski GNSS

Location: Prague
logo partner

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Location: Warsaw
logo partner

Agencija za potporu BEREC-u

Location: Riga
logo partner

Agencija za suradnju energetskih regulatora

Location: Ljubljana
logo partner

Centar za pomorsku analizu i operacije u borbi protiv droge

Location: Lisbon
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Agencija Europske unije za azil

Location:
logo partner

Europska agencija za kemikalije

Location: Helsinki
logo partner

Europska agencija za kontrolu ribarstva

Location: Vigo
logo partner

Europska agencija za lijekove

Location: Amsterdam
logo partner

Europska agencija za okoliš

Location: Copenhaguen
logo partner

Europska agencija za pomorsku sigurnost

Location: Lisbon
logo partner

Europska agencija za sigurnost hrane

Location: Parma
logo partner

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Location: Bilbao
logo partner

Europska investicijska banka

Location: Luxembourg
logo partner

Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i potrošače

Location: Brussels
logo partner

Europska komisija – Glavna uprava za pismeno prevođenje

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europska komisija – Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Location: Brussels
logo partner

Europska obrambena agencija

Location: Brussels
logo partner

Europska škola Luxembourg II

Location: Luxembourg
logo partner

Europska središnja banka (ESB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europska zaklada za osposobljavanje

Location: Turin
logo partner

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

Location: Dublin
logo partner

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Location: Lisbon
logo partner

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

Location: Thessaloniki
logo partner

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Location: Stockholm
logo partner

Europski gospodarski i socijalni odbor

Location: Brussels
logo partner

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Location: Budapest
logo partner

Europski institut za ravnopravnost spolova

Location: Vilnius
logo partner

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Location: Brussels
logo partner

Europski odbor regija

Location: Brussels
logo partner

Europski ombudsman

Location: Strasbourg
logo partner

Europski parlament - Glavna uprava za pismeno prevođenje

Location: Luxembourg
logo partner

Europski potporni ured za azil

Location: Valetta
logo partner

Europski revizorski sud

Location: Luxembourg
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

Location:
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Location: Frankfurt
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala

Location: Paris
logo partner

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za inovacije i mreže

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za istraživanje

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

Location: Luxembourg
logo partner

Jedinstveni sanacijski odbor

Location: Brussels
logo partner

Satelitski centar Europske unije

Location: Madrid
logo partner

Sud Europske unije

Location: Luxembourg
logo partner

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Ured generalnog tajnika Europskih škola

Location: Brussels
logo partner

Ured Zajednice za biljne sorte

Location: Angers
logo partner

Vijeće Europske unije

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće ECSEL

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće fuzija za energiju

Location: Barcelona
logo partner

Zajedničko poduzeće SESAR

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za bioindustriju

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2“

Location: Brussels