Kako Centar obrađuje zahtjeve klijenata

Isporuka kvalitetnih prijevoda u svim zatraženim jezičnim kombinacijama unutar dogovorenih rokova – to je izazov s kojim se u Prevoditeljskom centru svakodnevno susrećemo. Tijekom godina uspostavili smo optimalan tijek radnog postupka kako bismo zajamčili što lakšu obradu zahtjeva klijenata. U nastavku su opisani različiti koraci tijekom radnog postupka, od obrade zaprimljenih zahtjeva do isporuke prijevoda i povratnih informacija od klijenata.

1.Zaprimanje zahtjeva koji pristižu u Centar

Odsjek za upravljanje radnim postupkom (WMS) prati sve zahtjeve koji pristižu preko portala za klijente na platformi eCdT. Osoblje Odsjeka pregledava usklađenost s izvornikom u pogledu jezika, broja stranica i formata te provjerava traženu uslugu, rok za isporuku i tražene ciljne jezike.

2.Preliminarna obrada teksta

Osoblje WMS-a otklanja eventualne probleme u vezi s izgledom tekstova izvornika, prikuplja potrebne referentne materijale, povlači sadržaje iz prijevodnih memorija koje je moguće ponovo koristiti te priprema sve radne datoteke kao i lingvističke i terminološke resurse.

3.Prevođenje

Po završetku faze preliminarne obrade i ovisno o njezinim rezultatima, osoblje WMS-a odlučuje hoće li se prijevod teksta dodijeliti prevoditeljima Centra ili nekom od specijaliziranih prevoditelja iz mreže njegovih vanjskih suradnika. Osoblje WMS-a dodjeljuje poslove prevoditeljima u skladu s njihovom specijalizacijom, vještinama i materinjim jezikom. Kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom odlučivanja o dodjeli posla vanjskim suradnicima obuhvaćaju, među ostalim, opterećenje prevoditelja unutar Centra, stupanj povjerljivosti teksta te temu i dužinu teksta. Ako se dokument prevodi izvan Centra, osoblje WMS-a postupa u skladu s odgovarajućim okvirnim ugovorima sklopljenima s vanjskim pružateljima usluga, a može angažirati i određene samostalne ugovorne prevoditelje, ovisno o temi i jezičnoj kombinaciji.

4.Podrška koordinatora odnosa s klijentima

Prevoditelji mogu zatražiti savjet od koordinatora odnosa s klijentima u Centru (koji također rade u Odjelu za prevođenje) za sve upite u vezi sa sadržajem izvornih dokumenata.

5.Međuobrada teksta

Osoblje WMS-a provjerava sve tehničke aspekte dokumenata koje su preveli vanjski suradnici.

6.Redaktura

Sve dokumente dodijeljene vanjskim prevoditeljima revidiraju prevoditelji Centra, od kojih se traži da ispune obrazac za procjenu kvalitete prijevoda vanjskih suradnika u skladu s uvjetima iz okvirnih ugovora i općim uvjetima Prevoditeljskog centra za jezične usluge. Dokumenti prevedeni u Centru idu na kontrolni pregled jednom od ostalih prevoditelja istog materinjeg jezika.

7.Završna obrada teksta

Osoblje WMS-a provjerava dokumente kako bi utvrdilo njihovu cjelovitost i prilagođava format kad je to potrebno. Slično tomu, kada je riječ o tekstovima koji se trebaju prenijeti izravno na internetske stranice klijenata, osoblje WMS-a zaduženo je za njihovu provjeru (s obzirom na cjelovitost i izgled), potrebne ispravke i učitavanje.

8.Isporuka

Osoblje WMS-a odgovorno je za isporuku prijevoda klijentima u dogovorenim rokovima.

9.Povratne informacije klijenata

Skupina za koordinaciju odnosa s klijentima u sklopu Odsjeka za vanjske odnose i komunikaciju analizira obrasce za ocjenu zadovoljstva klijenta (CFS) koje klijenti šalju CdT-u.