Lektoriranje

Lektoriranje je jezična provjera teksta kojom se utvrđuje slijedi li tekst gramatička, interpunkcijska i pravopisna pravila izvornog jezika. Gramatičke, interpunkcijske i pravopisne pogreške ispravlja lektor. Kada lektor smatra da se jezična kvaliteta teksta može poboljšati u smislu jasnoće i razumljivosti, dodaje komentar u tekst i predlaže poboljšanje. Od lektora se ne očekuje prepoznavanje niti ispravljanje grešaka ili problema koji se odnose na sadržaj teksta. Ako lektor prepozna eventualne probleme u pogledu sadržaja, označava ih u tekstu. Klijent je dužan procijeniti važnost svih komentara i provesti odgovarajuće mjere. Lektor ne ispravlja probleme vezane uz formatiranje ili izgled teksta.