Redaktura prijevoda

Redaktura je provjera odgovara li prijevod dogovorenoj svrsi kroz usporedbu izvornog i ciljnog teksta te ispravljanjem grešaka gdje je potrebno. Centar nudi redakturu prevedenih dokumenata. Međutim, ako tijekom redakture prevoditelj Centra zaključi da tekst koji se revidira treba znatne prepravke, Centar može odbiti redakturu i savjetovati klijentu da umjesto toga podnese zahtjev za prijevod.