Benoît Vitale
Benoît Vitale, vršitelj dužnosti direktora Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije od siječnja 2019.

Direktor Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije pravni je zastupnik Centra, odgovoran Upravnom odboru. Direktor je nadležan za upravljanje i vođenje Centra, a između ostalog, odgovoran je za:

  • pripremu i provedbu programa rada, proračuna i odluka koje donosi Upravni odbor,
  • izvršavanje poslova dodijeljenih Centru,
  • upravljanje redovitim poslovanjem,
  • sva kadrovska pitanja.

Direktoru Centra pomaže osoblje iz raznih odjela i odsjeka, kako je navedeno u grafikonu organizacijske strukture.

Direktorov životopis

Direktorova izjava o interesima