Benoît Vitale
Benoît Vitale, vršitelj dužnosti direktora Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije od siječnja 2019.

Direktor Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije pravni je zastupnik Centra, odgovoran Upravnom odboru. Direktor je nadležan za upravljanje i vođenje Centra, a između ostalog, odgovoran je za:

  • pripremu i provedbu programa rada, proračuna i odluka koje donosi Upravni odbor,
  • izvršavanje poslova dodijeljenih Centru,
  • upravljanje redovitim poslovanjem,
  • sva kadrovska pitanja.

Direktoru Centra pomaže osoblje Prevoditeljskog centra koje je raspoređeno u odjele i odsjeke, kako je prikazano u grafikonu organizacijske strukture.

Direktor je izravno odgovaran za rad Odsjeka za računovodstvo, lokalnog službenika za informacijsku sigurnost (LISO) te Odsjeka za vanjske odnose i komunikacije.

Odsjek za računovodstvo

Računovodstvenog službenika imenuje Upravni odbor i neovisan je u obavljanju svojih dužnosti. Računovodstveni službenik i njegov tim odgovorni su za upravljanje prihodima, rashodima i računima u skladu s važećim pravilima i propisima. Računovodstveni službenik zadužen je za upravljanje riznicom i za izdavanje faktura u vezi s djelatnostima Centra. U obavljanju navedenih zadataka računovodstveni službenik blisko surađuje s Europskom komisijom, Europskim revizorskim sudom i vanjskim revizorima.

Lokalni službenik za informatičku sigurnost (LISO)

Lokalni službenik za informatičku sigurnost (LISO) zadužen je za osiguravanje usklađenosti informacijskih sustava Centra s relevantnim sigurnosnim standardima.

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju

Odsjek za vanjske odnose i komunikaciju održava kontakt s klijentima Centra radi utvrđivanja njihovih potreba i mjerenja njihove razine zadovoljstva. To čini redovitim posjetima klijentima i povremenim ispitivanjima.

U suradnji s klijentima odsjek organizira stručna usavršavanja, radionice i prezentacije za prevoditelje Centra kako bi proširili svoje znanje o visokospecijaliziranim područjima rada klijenata i s time povezanim postupcima. Slično tome, ovaj odsjek organizira i prezentacije za klijente kako bi oni bolje razumjeli ulogu i usluge Centra.

Odsjek je također zadužen za unutarnju i vanjsku komunikaciju. On pomaže u širenju informacija i novosti putem intraneta Centra, njegova mrežnog mjesta, kanala društvenih medija i portala za klijente. Odsjek koordinira ciljane publikacije i priprema ih, primjerice godišnje izvješće o najvažnijim ostvarenjima te niz brošura i biltena. Također organizira razna događanja s ciljem promicanja višejezičnosti.

Direktorov životopis

Direktorova izjava o interesima