Odjel za financije i objekte pruža administrativnu i tehničku podršku u području proračuna, financija, strateškog planiranja, objekata i sigurnosti.

Odsjek za financije i strateško planiranje

Odsjek za financije i strateško planiranje osigurava pravilno upravljanje financijama Centra i usklađenost s važećim pravilima i propisima. Koordinira utvrđivanje i praćenje proračuna Centra te održava bliske kontakte s njegovim klijentima radi integracije njihovih proračunskih predviđanja u proračun prihoda Centra. Odsjek je zadužen za ex ante i ex post provjeru financijskih transakcija Centra. Odsjek priprema i provodi višegodišnju strategiju Centra i višegodišnje programe rada te koordinira pripremu godišnjeg izvješća o radu. Osigurava upravljanje modelima troškova, kvalitetom i radnom učinkovitošću Centra.

Odsjek za objekte i sigurnost

Odsjek za objekte i sigurnost osigurava odgovarajuću zaštitu djelatnika, podataka, objekata i opreme Centra od svih sigurnosnih prijetnji, kao i provedbu zdravstvenih i sigurnosnih propisa. Odsjek upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom te podržava i ispunjava potrebe i zahtjeve osoblja s krajnjim ciljem postizanja optimalne dobrobiti i visokog standarda usluga u prostorima Centra. Odsjek je odgovoran za pripremu proračuna i praćenje proračunskih postupaka za sve ugovore povezane s infrastrukturom i sigurnošću. Kako bi se spriječili i ublažili rijetki slučajevi velikih poremećaja u radu Centra, Odjel za objekte i sigurnost koordinira sustavom upravljanja kontinuitetom poslovanja. Centar prepoznaje važnost proaktivnog upravljanja okolišem i održivih praksi te u cijelom Odsjeku provodi i promiče mjere prihvatljive za okoliš uz razvoj svijesti osoblja o tim pitanjima.