Kao agencija Europske unije, Centar objavljuje natječaje i pregovaračke postupke kako bi kupio proizvode i usluge od vanjskih dobavljača. Oni podliježu odredbama Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije i odredbama relevantnih direktiva koje se odnose na dodjelu ugovora o javnoj nabavi.

Zainteresirani vanjski dobavljači mogu redovito pratiti službene stranice Prevoditeljskog centra i međuinstitucijskog programa TED (Tenders Electronic Daily) za aktualne informacije o raspisivanju natječaja i pregovaračkih postupaka.