EU Agencies Network logo

Prevoditeljski centar član je Mreže agencija EU-a. Države članice Europske unije i institucije EU-a osnovale su agencije EU-a radi ponude vrijednih usluga gospodarstvu i građanima te za provedbu određenih pravnih, tehničkih ili znanstvenih zadataka. Navedene aktivnosti osiguravaju podršku gospodarstvu diljem Europe i pružaju savjete utemeljene na dokazima koji pomažu u oblikovanju informirane politike i zakona na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Agencije EU-a stvaraju dodanu vrijednost promicanjem razmjene informacija i znanja te pružanjem tehničkih usluga u područjima koja utječu na živote 500 milijuna europskih građana (izvor: početna stranica ekstraneta Mreže agencija EU-a).