Čvrsti je stav Prevoditeljskog centra da održiva kvaliteta zahtijeva planiranje i organizaciju na menadžerskoj razini te je stoga usvojio skupinu mjera čija je provedba potrebna prije, tijekom i nakon prevođenja.

Te mjere obuhvaćaju tri područja: (i) preduvjete kvalitete koji uspostavljaju odgovarajuće uvjete za izradu visokokvalitetnih prijevoda; (ii) kontrolu kvalitete koja se provodi tijekom samog postupka prevođenja i (iii) mjerenje kvalitete koja Centru omogućava da kontinuirano unaprjeđuje kvalitetu prijevoda.

PREDUVJETI KVALITETE

Ključni aspekt ovog područja predstavlja strogi postupak odabira i zapošljavanja prevoditelja u Centru. Centar odabire i zapošljava svoje osoblje na temelju dvije opće provedbene odredbe o zapošljavanju privremenog i ugovornog osoblja.

Centar uz to izuzetno pažljivo utvrđuje kriterije postupaka javne nabave za odabir vanjskih pružatelja usluga kako bi se okvirne ugovore o prevođenju dodijelilo najboljim vanjskim prevoditeljima.

KONTROLA KVALITETE

Lingvisti Centra sustavno provjeravaju i revidiraju prijevode vanjskih prevoditelja. Osim što osigurava bolju kvalitetu tekstova prije njihove dostave klijentima, kontrola kvalitete doprinosi i kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete rada vanjskih prevoditelja tijekom cijelog trajanja njihova okvirnog ugovora. Postupak ponovnog rangiranja jamči kontinuiranu promjenu ranga vanjskih prevoditelja na viši ili niži, ovisno o kvaliteti njihova rada, pri čemu oni s najboljim ocjenama s vremenom dolaze na vrh popisa vanjskih prevoditelja. Obrazac za procjenu, koji se ispunjava za svaki vanjski prijevod, osim opće procjene kvalitete prijevoda, prema potrebi sadrži i detaljne informacije o vrstama utvrđenih pogrešaka. Jezični revizori Centra također sastavljaju i nacrt povratnih informacija za vanjske prevoditelje ako je to potrebno, te se ispravljeni tekst prema potrebi šalje vanjskim pružateljima usluga kao referenca za buduće prijevode.

Sve tekstove koji se prevode u samom Centru dodatno pregledavaju kolege iz istog jezičnog tima u skladu s principom „dva para očiju” i kriterijima utvrđenima u Priručniku za osiguranje kvalitete prijevoda.

Osim navedenih kontrola kvalitete prije dostave prijevoda naručitelju, od 2010. godine Centar primjenjuje i naknadne provjere kvalitete na temelju slučajnog uzorka, prilikom kojih prijevode izrađene u Centru provjeravaju vanjski stručnjaci.

MJERENJE KVALITETE

Centar se služi nizom alata za osiguranje i mjerenje kvalitete te zadovoljstva klijenata, pri čemu je glavni alat obrazac zadovoljstva klijenata (CSF). Taj alat, koji se nalazi na portalu za klijente, nudi im mogućnost pružanja pozitivne ili negativne povratne informacije o bilo kojem dostavljenom dokumentu, što Centru omogućava uzimanje u obzir preferencija klijenata i rješavanje bilo kakvih opetovanih pitanja. Osim što se na temelju njih klijentima odgovara na povratne informacije za specifičan dokument, komentari klijenata analiziraju se i na operativnoj razini kako bi se utvrdila mogućnost poduzimanja dodatnih, širih mjera kvalitete za ispunjavanje zahtjeva klijenata.

Centar periodički provodi i upitnike o zadovoljstvu klijenata za mjerenje dugoročnog zadovoljstva te za utvrđivanje aspekata koje je potrebno unaprijediti, kako u pogledu lingvističke kvalitete, tako i cjelokupne kvalitete usluga koje Centar pruža. Ti su upitnici korisni za analizu mišljenja klijenata o prednostima i slabostima usluga Centra te za utvrđivanje općeg rada Centra u pogledu poštovanja rokova, kvalitete, rješavanja otvorenih pitanja te razumijevanja poslovnih potreba i okružja svakog klijenta.