Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (Chafea) nasljednica je Izvršne agencije za zdravlje i potrošače (EAHC), koju je osnovala Europska komisija 2006. radi upravljanja

  • programom javnog zdravlja
  • (od 2008.) programom za potrošače
  • (od 2008.) inicijativom „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.
Website: 
http://ec.europa.eu/chafea/
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Wednesday, 24 kolovoza, 2016
Admin Description: 
Chafea HR