Kao i svaka druga uspješna organizacija, i Prevoditeljski centar u središtu svojeg poslovanja ima jedan subjekt koji djeluje kao njegova pogonska sila. Tu ulogu ima Odjel za podršku prevođenju.

Odjel se sastoji od Odsjeka za upravljanje radnim postupkom, Odsjeka za poslovni razvoj i podršku radnom postupku i Međuinstitucijske skupine za IATE.

Odsjek za upravljanje radnim postupkom

Odsjek za upravljanje radnim postupkom nadležan je za urednu obradu svih zahtjeva za jezične usluge Centra, od njihova primitka do isporuke konačnog proizvoda. Prevoditeljski centar najviše radi s okvirnim ugovorima.
Članovi Odsjeka odgovorni su za sljedeće:

  • zaprimanje, analizu i potvrdu narudžbi te, ako je potrebno, pregovaranje s klijentima;
  • dodjelu prijevoda, revizija, uređivanja tekstova i terminoloških zadataka unutarnjim i vanjskim prevoditeljima;
  • osiguravanje da se datoteke, s kojima prevoditelji moraju raditi, mogu uređivati i osiguravanje ispravnog formatiranja dokumenata prije isporuke klijentu;
  • korištenje alata u području jezične tehnologije kako bi se, u najvećoj mogućoj mjeri, obrađivale dolazne datoteke;
  • isporuku svih projekata podnositeljima zahtjeva u dogovorenom roku i u odgovarajućem obliku;
  • prikupljanje informacija koje su potrebne za fakturiranje pruženih usluga.

Odsjek osigurava jezičnu i tehničku podršku prevoditeljima tijekom cijelog postupka prevođenja. Uz to, članovi Odsjeka organiziraju tečajeve osposobljavanja u raznim specijaliziranim područjima svojeg rada (primjerice korištenje tehnologije).

Odjel za napredna jezična rješenja

Odjel za napredna jezična rješenja sastoji se od nekoliko timova:

  • tima za jezične tehnologije, koji prati trendove i inovacije u vezi s jezičnim uslugama, analizira kako Centar može najbolje pomoći svojim klijentima da zadovolje komunikacijske potrebe te razvija i podržava usluge strojnog prevođenja i automatskog prepoznavanja govora;
  • tima za upravljanje terminologijom, koji pruža i održava specijalizirane lingvističke resurse i alate u području terminologije;
  • tima za žigove EU-a i dizajne, koji upravlja cijelim postupkom prevođenja žigova EU-a i dizajna;

Međuinstitucijska skupina za IATE

U Centru se nalaze i Međuinstitucijska skupina za IATE te koordinator za EurTerm (međuinstitucijska platforma za suradnju terminologa), a djeluju u ime partnera projekta IATE