Odjel za upravljanje poslovima osigurava upravnu i tehničku podršku u području ljudskih resursa, proračunskog i strateškog planiranja, pravnih poslova, poziva na natječaj, računovodstva, objekata i sigurnosti.

Računovodstveni službenik

Računovodstvenog službenika imenuje Upravni odbor i neovisan je u obavljanju svojih dužnosti. Računovodstveni službenik i njegov tim odgovorni su za upravljanje prihodima, rashodima i računima u skladu s važećim pravilima i propisima. Računovodstveni službenik zadužen je za upravljanje riznicom i za izdavanje faktura u vezi s djelatnostima Centra. U obavljanju navedenih zadataka računovodstveni službenik blisko surađuje s Europskom komisijom, Europskim revizorskim sudom i vanjskim revizorima.

Odsjek za proračunsko i strateško planiranje

Odsjek za proračunsko i strateško planiranje osigurava pravilno upravljanje financijama Centra i usklađenost s važećim pravilima i propisima. Koordinira utvrđivanje i praćenje proračuna Centra te održava bliske kontakte s klijentima radi integracije njihovih proračunskih predviđanja u proračun prihoda Centra.

Druga važna odgovornost odsjeka odnosi se na ex ante i ex post provjere financijskih transakcija.

Odsjek za proračunsko i strateško planiranje koordinira izradu i provedbu višegodišnje strategije Centra i višegodišnjih programa rada. Također pomaže u izradi godišnjeg izvješća o aktivnostima. Nadalje, koordinira i prati provedbu upravljanja rizicima i unutarnje kontrole.

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove rješava sva pravna pitanja s kojima se Prevoditeljski centar može suočiti tijekom svog poslovanja. Odsjek predstavlja Centar u slučaju bilo kakvog sudskog spora.

Odgovoran je za izradu i upravljanje sporazumima između Centra i njegovih klijenata. Također se bavi svim ugovornim pitanjima u vezi s dobavljačima i pružateljima usluga i pravni je savjetnik uprave Centra.

Kako bi osigurao kvalitetne prijevode u brojnim stručnim područjima, Centar priprema i kontinuirano ažurira popise vanjskih pružatelja jezičnih usluga koji su specijalizirani za područja u kojima posluju klijenti Centra. Taj se postupak provodi putem javnih natječaja koje Odsjek organizira.

Skupina za objekte i sigurnost

Skupina za objekte i sigurnost osigurava odgovarajuću i prikladnu zaštitu djelatnika, podataka, zgrada i opreme Centra od svih sigurnosnih prijetnji kao i provedbu pravila sigurnosti i zdravlja na radu. Skupina je zadužena za upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom te je odgovorna za koordinaciju kontinuiranog poslovanja u slučaju značajnih poremećaja u poslovanju Centra. Osim toga, skupina promiče provedbu ekološki prihvatljivih mjera u Centru i podiže svijest djelatnika o upravljanju otpadom.

Odsjek za ljudske resurse

Odsjek za ljudske resurse razvija, koordinira i provodi politiku ljudskih resursa te upravnim tijelima i djelatnicima Centra pruža savjete i smjernice u vezi s ljudskim resursima. Njegova je uloga posebno povezana s izborom, zapošljavanjem i razvojem karijere djelatnika i pripravnika (usavršavanje, upravljanje vještinama, ocjenjivanje i napredovanje). Ovaj je Odsjek također zadužen za pitana povezana s proračunom i financijama koja se odnose na izdatke za osoblje.