POSVEĆENI VIŠEJEZIČNOSTI VIŠE OD 25 GODINA

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije agencija je Europske unije. Osnovan je u Luxembourgu 1994. s glavnom zadaćom pružanja usluga prevođenja i srodnih jezičnih usluga ostalim decentraliziranim agencijama EU-a. Osim toga, Centar pomaže institucijama i tijelima EU-a koji imaju vlastite odjele za prevođenje kad je njihovo radno opterećenje preveliko ili u radu na određenim projektima. Centar pruža usluge prevođenja za 70 klijenata. Na kraju 2020. imao je ukupno 220 članova osoblja, uključujući dužnosnike, privremeno osoblje i ugovorno osoblje.

Centar bilježi stabilan rast, koji prati sve veći broj službenih jezika Europske unije i visokospecijaliziranih klijenata. Tijekom godina Centar je stekao vrijedno iskustvo odgovarajući na specifične potrebe svojih klijenata u pogledu vrsta usluga, formata dokumenata, rokova, tematskih područja i brojnih mogućih jezičnih kombinacija (približno 750).

Druga zadaća Centra odnosi se na sudjelovanje u međuinstitucijskoj suradnji na razini EU-a s ciljem racionalizacije radnih postupaka i ostvarivanja globalne ekonomije razmjera. Od 2003. Centar razvija međuinstitucijsku terminološku bazu IATE i njome upravlja u ime svojih institucijskih partnera.

 

 

 


 
1994.
 
Image
EU flag

Dana 28. studenog 1994. Vijeće Europske unije donosi Uredbu (EZ) br. 2965/94 o osnivanju Prevoditeljskog centra.

1995.
 
Prvi predsjednik Upravnog odbora
Edouard Brackeniers 
listopad 1995. – prosinac 1996.
Godine 1995. donesena je uredba o izmjeni osnivačke uredbe, kojom se proširuje portfelj klijenata i Centru dodjeljuje uloga u međuinstitucijskoj suradnji.
prvi direktor Centra
g. Francisco De Vicente 
listopad 1995. – siječanj 2005.

 

11

službenih jezika EU-a

20 000

prevedenih stranica

7

klijenata

 
1997.
Druga predsjednica Upravnog odbora
Colette Flesch 
siječanj 1997. – lipanj 1999.
Centar napušta urede u središtu Luxembourga i seli u zgradu Nouvel Hémicycle u gradskoj četvrti Kirchberg, u kojoj je smještena većina institucija EU-a.
1998.
 

200 000

prevedenih stranica

12

klijenata

 
 
1999
 
Treći predsjednik Upravnog odbora
Brian McCluskey 
srpanj 1999. – lipanj 2002.
2001.
 
U rad je pušten Flosys, napredan informatički alat koji je razvijen u Centru za potrebe upravljanja cjelokupnim postupkom prevođenja, od trenutka kada klijent pošalje dokument Centru do isporuke gotovog prijevoda tog dokumenta.
Centar uvodi softver Nemo za upravljanje postupkom prevođenja žigova Zajednice.
 
 
2002.
Četvrti predsjednik Upravnog odbora
Michel Vanden Abeele 
srpanj 2002. – lipanj 2003.

1 000 000

prevedenih stranica

2003.
 
Europska zaklada za upravljanje kakvoćom (EFQM) odaje priznanje Centru za „predanost promicanju izvrsnosti u Europi”.
Centar je imenovan pokretačem i voditeljem projekata za IATE (interaktivna terminologija za Europu), zajedničku terminološku bazu za sve institucije i tijela Europske unije.
 
 
2004.
Peti predsjednik Upravnog odbora
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
siječanj 2004. – travanj 2010.

20

službenih jezika EU-a

 
Godine 2004. događa se najveće proširenje EU-a, tzv. „veliki prasak”, kojim se gotovo udvostručio broj jezika EU-a, s 11 na 20, i koji označava početak novog doba za Centar.
2005.
 
vršiteljica dužnosti direktora
gđa Marie-Anne Fernández Suárez 
siječanj 2005.– travanj 2006.
Za svoju 10. godišnjicu Centar organizira konferenciju pod nazivom „Višejezičnost po svaku cijenu”.
 
 
2006.
 
druga direktorica Centra
gđa Gailė Dagilienė 
svibanj 2006. – listopad 2013. 
2007.
 
Centar dodaje još nekoliko službenih jezika u svoj portfelj nakon što su Bugarska i Rumunjska pristupile Europskoj uniji, a irski dobio status službenog jezika EU-a, iako uz ograničenje.
Međuinstitucijska terminološka baza EU-a - IATE postaje dostupna široj javnosti.
Posjet Leonarda Orbana, europskog povjerenika za višejezičnost.

23

službena jezika EU-a

 
2010.
 
Centar organizira konferenciju pod nazivom „Jezik Europe. Prevođenje za EU”, kojom obilježava svoju 15. godišnjicu rada.
Centar zamjenjuje Nemo programom Tr@Mark za upravljanje radnim postupkom pri prevođenju žigova Zajednice.
2011.
 
Centar pokreće ECHA-term, višejezičnu terminološku bazu na mreži, razvijenu za Europsku agenciju za kemikalije.
Šesti predsjednik Upravnog odbora
Rytis Martikonis 
veljača 2011. – veljača 2022.
 
2013.

8 000 000

prevedenih stranica

24

službena jezika EU-a
odsad uključujući i hrvatski

vršiteljica dužnosti direktora
gđa Marie-Anne Fernández Suárez 
listopad 2013. – srpanj 2015. 
Centar seli u svoj sadašnji prostor u zgradi Drosbach u Luxembourgu i potpisuje sporazum o sjedištu s Velikim Vojvodstvom Luksemburg.
2015.
 
vršitelj dužnosti direktora
g. Benoît Vitale
kolovoz 2015. – prosinac 2015.

9 000 000

prevedenih stranica

61

klijent

 
2016.
 
treća direktorica Centra
gđa Máire Killoran
siječanj 2016. – prosinac 2018. 
Centar pokreće eCdT, nov i prilagođen sustav za upravljanje postupkom prevođenja, koji zamjenjuje prethodni sustav Flosys.
2017.
 
Pokrenuta studija pod naslovom „Prevoditeljski centar kao zajednički pružatelj jezičnih usluga agencijama i tijelima EU-a”. Studijom je potvrđena potreba za uslugama Centra. 
 
 
2018.

65

klijenata

Uvođenje potpuno nove verzije terminološke baze IATE 
Prihvaćanje strateškog usmjerenja i dvogodišnjeg Plana transformacije  
Centar postiže dogovor s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) o dvogodišnjem programu suradnje s ciljem razvoja novih jezičnih usluga i optimiziranja ključnih poslovnih procesa kako bi se povećala učinkovitost i unaprijedilo iskustvo klijenata. 
2019.
 

12 800 000

prevedenih stranica

68

klijenata

vršitelj dužnosti direktora
g. Benoît Vitale
siječanj 2019. – siječanj 2022.
Centar započinje provedbu dvogodišnjeg Plana transformacije 
 
2020.
Centar dovršava provedbu Plana transformacije uvođenjem novih usluga, poslovnih procesa i alata.

13 400 000

prevedenih stranica

69

klijenata

2021.
 
 
Centar uvodi čitav niz novih usluga, i to automatsko prevođenje, prilagođeno strojno prevođenje, automatsku transkripciju, prevođenje prema načelu „paste ’n’ go” te lekturu strojnih prijevoda.  
 
2022
Sedmi predsjednik Upravnog odbora
Christos Ellinides 
ožujak 2022. – do danas
četvrta direktorica Centra
Ildikó Horváth
od veljače 2022. do danas

70

klijenata

2023
 

73

klijenta

Centar pokreće svoju jedinstvenu strategiju strojnog prevođenja koja se oslanja na više aplikacija za strojno prevođenje (engl. multi-engine machine translation, MEMT).