Odbor za osoblje zakonom je propisan odbor koji zastupa interese djelatnika Prevoditeljskog centra pred upravom i osigurava kontinuiranu komunikaciju između uprave i osoblja.

Odbor doprinosi nesmetanom poslovanju Centra, pružajući djelatnicima mogućnost da izraze svoje mišljenje. Štiti opće interese djelatnika i nudi individualnu pomoć u problematičnim situacijama na radnom mjestu. Odbor biraju djelatnici Centra, a sastoji se od pet članova i pet zamjenika koje se bira na mandat od tri godine. Njegovi su glavni zadatci:

  • davanje stručnog mišljenja o administrativnim pitanjima i pitanjima koja se odnose na osoblje (opće provedbene odredbe, nacrt kadrovske politike i sl.)
  • imenovanje predstavnika pri zapošljavanju novih djelatnika
  • predlaganje novih ideja o organizaciji i vođenju Centra kao i poboljšanju radnih uvjeta ili općih životnih uvjeta djelatnika
  • sudjelovanje u raspravama na temu opće kadrovske politike putem Skupa odbora za osoblje u agencijama (AASC)
  • sudjelovanje u radu društvenih organizacija koje je osnovao Centar za potrebe svojih djelatnika, kao što je Međuinstitucijski odbor za društvene aktivnosti.