Preliminarni nacrt proračuna za 2025

Proračun za 2024

Druga izmjena proračuna za 2023

Prva izmjena proračuna za 1/2023

Preliminarni nacrt proračuna za 2024

Proračun za 2023

Prva izmjena proračuna za 2022.

Preliminarni nacrt proračuna za 2023

Proračun za 2022

Druga izmjena proračuna za 2021

Proračun za 2021.

Proračun za 2017.

Preliminarni nacrt proračuna za 2022

Preliminarni nacrt proračuna za 2021

Preliminarni nacrt proračuna za 2020

Preliminarni nacrt proračuna za 2017

Preliminarni nacrt proračuna za 2016

Preliminarni nacrt proračuna za 2015

Preliminary draft budget 2014

Preliminary draft budget 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Proračun za 2020.

Budget 2015

Proračun za 2014.

Budget 2013

Proračun za 2012.

Druga izmjena proračuna za 2020

Druga izmjena proračuna za 2019

Druga izmjena proračuna za 2015

Druga izmjena proračuna za 2014

Druga izmjena proračuna za 2013

Druga izmjena proračuna za 2/2012

Prva izmjena proračuna za 1/2020

Prva izmjena proračuna za 1/2019

Prva izmjena proračuna za 1/2016

Prva izmjena proračuna za 1/2015

Prva izmjena proračuna za 1/2014

Prva izmjena proračuna za 2021.

Proračun za 2019.

1. izmjena proračuna za 2018.

Preliminarni nacrt proračuna za 2019

Proračun za 2018.

1. izmjena proračuna za 2017.

Preliminarni nacrt proračuna za 2018

Proračun za 2016.

Amending budget 1/2011

Amending budget 1/2010