Prevoditeljski centar surađuje s vanjskim pružateljima jezičnih usluga na prevođenju, izmjeni, redakturi i lektoriranju tekstova te na terminologiji i popisima pojmova kako bi ispunio potrebe svojih klijenata za jezičnim uslugama.

External language service provider

U suradnji s vanjskim izvršiteljima tih usluga, Centar primjenjuje okvirne ili posebne ugovore ovisno o vrsti usluge, jezičnoj kombinaciji i području djelatnosti klijenta. Okvirni ugovori sklapaju se s pružateljima usluga odabranima na javnim natječajima u organizaciji Centra. Navedeni ugovori na snazi su godinu dana te se mogu obnoviti prešutnim dogovorom za daljnja razdoblja od jedne godine. Međutim, ne smiju premašiti ukupno trajanje od četiri godine. S pružateljima usluga se kontaktira nakon zaprimanja narudžbe klijenta. Ako prvi pružatelj usluga na popisu nije u mogućnosti izvršiti narudžbu ili ne odgovori na upit, Centar posao može ponuditi sljedećem pružatelju usluga na popisu i tako dalje. Posebni ugovori sklapaju se između Centra i vanjskog pružatelja jezičnih usluga za određenu jezičnu uslugu i za područje koje nije obuhvaćeno okvirnim ugovorom, odnosno ako nijedan pružatelj usluga na okvirnom popisu ne može obaviti predmetni posao.

Moderan, proaktivan model povjeravanja poslova vanjskim izvršiteljima koji se primjenjuje u Centru oslanja se na tri glavna elementa: stručne vanjske pružatelje jezičnih usluga, sustav dinamične procjene (ponovnog rangiranja, koji je Centar prvi uveo u EU-u), koji osigurava angažiranje najboljih pružatelja jezičnih usluga, te stavljanje jezičnih resursa na raspolaganje vanjskim pružateljima usluga kao pomoć u njihovom radu.

Svi poslovi odrađeni izvan Centra koje mu vanjski pružatelji jezičnih usluga isporučuju trebaju biti dovoljno kvalitetni da im redaktura u Centru nije potrebna. Međutim, ključan dio procjene osiguranja kvalitete navedenih pružatelja usluga nalaže da sve njihove poslove sustavno provjeravaju lingvisti Centra korištenjem obrasca za procjenu, kako bi se utvrdila njihova prikladnost svrsi. Obrazac za procjenu ne sadrži samo ukupnu procjenu kvalitete prijevoda i lekture, već kada je to potrebno, i detaljne informacije o vrstama pronađenih pogrešaka. Centar je usredotočen na potpunost i ispravnost, pravilno navođenje referentnih dokumenata i objavljenih materijala, usklađenost s uputama te na terminološku i stilsku dosljednost.

Centar surađuje s vanjskim pružateljima usluga prevođenja većinom na 24 službena jezika EU-a, ali i na jezike država koje nisu članice EU-a, kao što su islandski, norveški, arapski, ruski, srpski, kineski, japanski, hebrejski, farsi i drugi.