Benoît Vitale
Benoît Vitale, a Fordítóközpont megbízott igazgatója 2019 januárja óta

A Fordítóközpont igazgatója az ügynökség jogi képviselője, aki a Fordítóközpont igazgatótanácsának tartozik elszámolással. Az igazgató feladata a Fordítóközpont vezetése és igazgatása, és többek között a következőkért felelős:

  • a munkaprogram, a költségvetés és az igazgatótanácsi határozatok előkészítése és végrehajtása;
  • a Fordítóközpontra bízott feladatok végrehajtása;
  • a napi igazgatási tevékenységek ellátása;
  • valamennyi személyzeti kérdés.

Az igazgatót feladatai végrehajtásában a Fordítóközpont – a szervezeti diagramon szemléltetett – különböző osztályain és részlegein dolgozó munkatársai támogatják.

Az igazgató közvetlenül a számviteli osztály, a helyi informatikai biztonsági tisztviselő (LISO), valamint a külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg munkájáért felelős.

Számviteli osztály

A könyvelési tisztviselőt az igazgatótanács nevezi ki, és a feladatai ellátása során független módon jár el. A könyvelési tisztviselő és csapata felel a bevételeknek, kiadásoknak és kimutatásoknak a hatályos szabályok és előírások szerinti kezeléséért. Felelős továbbá a pénztárkezelésért, valamint a Fordítóközpont tevékenységeihez kapcsolódó számlázásért. E feladatok ellátása érdekében a Könyvelési tisztviselő szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az Európai Számvevőszékkel és külső könyvvizsgálókkal.

Helyi informatikai biztonsági tisztviselő (LISO)

A helyi informatikai biztonsági tisztviselő feladata a Fordítóközpont információ-technológiai rendszereinek megfeleltetése a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg

A Külső kapcsolattartási és kommunikációs részleg a Fordítóközpont ügyfeleivel folytatott munkát koordinálja, feltárja igényeiket, és felméri elégedettségüket. Ennek érdekében rendszeresen felkeresi az ügyfeleket és időszakosan felméréseket végez.

A részleg az ügyfelekkel együttműködve képzéseket, műhelytalálkozókat és előadásokat szervez a Fordítóközpont fordítói számára, hogy ezáltal bővítse az ügyfelek különleges szakterületeivel és eljárásaival kapcsolatos ismereteiket. Ehhez hasonlóan az ügyfelek számára is szervez előadásokat, hogy alaposabban megismerjék a Fordítóközpont szerepét és szolgáltatásait.

A részleg emellett a belső és külső kommunikációért is felel. A Fordítóközpont intranetes oldalán, a honlapon, a közösségi média csatornáin és az ügyfélportálon keresztül teszi közzé az információkat és a híreket. A részleg továbbá célzott kiadványokat, például az év kiemelkedő eseményeiről szóló jelentést (Highlights of the Year), valamint tájékoztató füzeteket és hírleveleket készít, illetve szerkeszt. Emellett különböző rendezvényekkel igyekszik támogatni a többnyelvűséget.

Az igazgató önéletrajza

Az igazgató érdekeltségi nyilatkozata