A Fordítóközpont rendszeresen tesz közzé különféle szakterületekre vonatkozó ajánlati felhívásokat, illetve vesz részt intézményközi ajánlati felhívásokon.

A Központ alapító rendeletével, a 2965/94/EK tanácsi rendelettel összhangban jogi személy, és szerződéses viszonyt létesíthet külső szolgáltatókkal.

Szerződéskötésre csak az Unió közbeszerzési szabályaival összhangban álló szigorú közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően kerülhet sor.

Az érdeklődő külső szolgáltatóknak a Központ által kiírt ajánlati felhívásokra válaszolva kell benyújtaniuk ajánlatukat.

Az ajánlattételhez szükséges információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy ezen az oldalon közzétett értesítések tartalmazzák.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás Fordítóközpont honlapján való közzététele nem helyettesíti a TED-ben (Tenders Electronic Daily), azaz az európai közbeszerzésnek szentelt „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához" c. kiadvány online változatában történő hivatalos közzétételt.

A Fordítóközpont ezért a honlap tartalmáért ebben a tekintetben semmilyen felelősséget és kötelezettséget nem vállal.

Az (esetlegesen) folyamatban lévő ajánlati felhívások listája lentebb található.

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: