Image
A Központ munkafolyamata

Hogyan kezeli a Központ az ügyfelek megrendeléseit?

Minőségi fordítások készítése valamennyi megrendelt nyelvkombinációban a meghatározott határidőn belül – a Fordítóközpont ennek minden nap eleget tesz. Az évek során optimalizáltuk fordítási munkafolyamatunkat annak érdekében, hogy a megrendelések kezelése a lehető legzökkenőmentesebben történjen. Alább láthatók munkafolyamatunk különböző lépései, a beérkező megrendelések kezelésétől kezdve a teljesítésen át egészen az ügyfelek visszajelzéséig.

1. Beérkező megrendelések

A Munkafolyamat-kezelési részleg (Workflow Management Section, WMS) kíséri figyelemmel az eCdT ügyfélportálon keresztül beérkező megrendeléseket. Ellenőrzi, hogy a forrásdokumentum nyelve, oldalszáma és formátuma megfelel-e a megrendelésnek, valamint ellenőrzi a megrendelt szolgáltatást, a határidőt és a kért célnyelve(ke)t.

2. Előfeldolgozás

A WMS biztosítja, hogy az eredeti forrásfájlok elrendezése megfelelő legyen, összegyűjti a kapcsolódó referenciaanyagokat, kinyeri a fordítói memóriákban található, újból felhasználható tartalmakat, valamint rendelkezésre bocsát minden munkafájlt, nyelvi és terminológiai forrást.

3. Fordítás

Miután az előfeldolgozás szakasza befejeződött, annak eredményétől függően a WMS eldönti, hogy a munkát házon belül adja ki képzett fordítóknak, vagy kiszervezi a Fordítóközponttal szerződésben álló szabadúszó szakfordítóknak. A WMS a munkákat a fordítók szakterületének, tapasztalatának és anyanyelvének figyelembe vételével osztja ki. A kiszervezés függ a házon belüli fordítók leterheltségétől, a bizalmasság mértékétől, a tárgytól és a dokumentum terjedelmétől. Amennyiben egy dokumentum kiszervezésre kerül, a WMS a külső szolgáltatókkal kötött megfelelő keretszerződésekre támaszkodik, illetve a témától és a nyelvi kombinációtól függően egy konkrét szabadúszó fordítónak is adhat ki munkát.

4. Ügyfélkoordinátori /WMS által nyújtott támogatás

Az általános nyelvi kérdések ügyféllel történő tisztázása érdekében a fordítók a Központ ügyfélkoordinátoraihoz fordulhatnak, akiket a fordítók közül neveznek ki. A fordítási folyamat során a konkrét kérésekből adódó nyelvi és tartalmi kérdéseket a WMS-en keresztül koordinálják, amely tisztázás céljából felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.

5. Köztes feldolgozás

A WMS technikai szempontból is ellenőrzi a szabadúszó fordítók által feldolgozott dokumentumokat.

6. Minőségellenőrzés

A minőségellenőrzést valamennyi dokumentum esetében a Központ belső fordítói végzik. Az összes kiszervezett dokumentumot házon belüli fordítóink lektorálják, majd kitöltenek egy, a szabadúszó fordító által végzett munka minőségére vonatkozó értékelő lapot a keretszerződések feltételeivel és a Fordítóközpont nyelvi szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeivel összhangban. A házon belüli fordításokat az adott nyelvcsoporton belül belső fordítók lektorálják.

7. Utófeldolgozás

A WMS ellenőrzi a dokumentum hiánytalanságát, és szükség esetén kiigazítja a formázást. Hasonlóképpen, a WMS ellenőrzi (hiánytalanság és megjelenítés ellenőrzése), javítja ki és tölti fel az ügyfeleknek webfeltöltéssel szállítandó fájlokat.

8. Teljesítés

A WMS biztosítja, hogy a dokumentum meghatározott határidőre az ügyfélhez kerüljön.

9. Javított változat iránti kérelem (CVR)

A WMS minden javított változat iránti kérelmet ellenőriz (CVR) annak eldöntése érdekében, hogy szükséges-e fordító vagy technikai segítség bevonása. Ha nyelvi korrekcióra van szükség, a Fordítási Osztály elemzi a CVR-t, elvégzi a szükséges korrekciókat, és elkészíti a végleges változatot, amelyet a WMS a fordító válaszával együtt elküld az ügyfélnek.