Személyes adatok
A személyes adatok bármikor módosíthatók. Amennyiben szeretné módosítani ezeket, kérjük, írja meg a következő e-mailcímre: cdt@cdt.europa.eu
Dokumentum(ok)
Kérjük, a lehető legtöbb részletet adja meg az igényel dokumentum(ok) kapcsán. Felhívjuk a figyelmet, ha kérelme nem elég specifikus, nem biztos, hogy tudjuk azonosítani a dokumentumo(ka)t, és így nem tudunk eleget tenni kérésének. Felhívjuk figyelmét, hogy ha szeretné, indokolhatja kérelmét, de ez nincs előírva.
A dokumentum(ok) kívánt nyelvi változatai
(amennyiben a dokumentum létezik az adott nyelven)

A Fordítóközpont az Ön kérelmét az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) és az Európai Tanács eljárási szabályzatának - a Tanács 2004/338/EK, Euratom határozata (HL L 106, 2004.4.15., 22. o.) - II. mellékletében meghatározott specifikus rendelkezések alapján kezeli. 

Adatvédelem: az igénylőlapon benyújtott személyes adataira (név és cím) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik (HL L 8, 2001.1.12., 1.o.).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.