Terminológia

A terminológiai munka forrás- és célnyelvi kifejezéseket, fogalommeghatározásokat, forrásra és kontextusra utaló hivatkozásokat, megjegyzéseket stb. tartalmazó teljes glosszáriumok létrehozásából áll.