A Pénzügyi és létesítménykezelési osztály adminisztratív és technikai támogatást nyújt a költségvetés, a pénzügyek, a stratégiai tervezés, a létesítménykezelés és a biztonság területén.

Pénzügyi és stratégiai tervezési részleg

A Pénzügyi és stratégiai tervezési részleg gondoskodik arról, hogy a Fordítóközpont pénzgazdálkodása, teljesítménye, tervezési és stratégiai műveletei megfelelőek legyenek, összhangban valamennyi alkalmazandó szabállyal és előírással. Összehangolja a Fordítóközpont költségvetésének kidolgozását és nyomon követését, és szoros kapcsolatot tart fenn a Fordítóközpont ügyfeleivel, hogy költségvetési előrejelzéseiket figyelembe vehesse a költségvetés bevételi előirányzatainak meghatározásához. Ez a részleg felel a Fordítóközpont pénzügyi tranzakcióinak előzetes és utólagos ellenőrzéséért. Kidolgozza és végrehajtja a Fordítóközpont többéves stratégiáját és többéves munkaprogramjait, valamint koordinálja az éves tevékenységi jelentés elkészítését. Biztosítja a költségmodellek kezelését, minőségbiztosítási feladatokat lát el és nyomon követi a Fordítóközpont teljesítményét.

Létesítménykezelési és biztonsági részleg

A Létesítménykezelési és biztonsági részleg gondoskodik a Fordítóközpont alkalmazottainak, adatainak, épületeinek és berendezéseinek megfelelő védelméről a biztonsági fenyegetésekkel szemben, továbbá az egészségvédelmi és biztonsági szabályok teljes mértékű betartásáról. Ez a részleg kezeli az ingó és ingatlan javakat, valamint támogatja és segíti a személyzet igényeinek és kéréseinek kielégítését azzal a végső céllal, hogy optimális jóllétet és szolgáltatási normákat biztosítson a Fordítóközpont helyiségeiben. A részleg felel valamennyi infrastrukturális és biztonsági vonatkozású szerződés esetében a költségvetés elkészítéséért és a költségvetési eljárások nyomon követéséért. A Fordítóközpont műveleteit érintő, ritkán előforduló súlyos zavarok megelőzése és enyhítése érdekében a Létesítménykezelési és biztonsági részleg koordinálja az üzletmenetfolytonosság-menedzsment rendszert. A Fordítóközpont tisztában van a proaktív környezetgazdálkodás és a fenntartható gyakorlatok fontosságával, és a részlegen belül környezetbarát intézkedéseket hajt végre és népszerűsít, miközben a személyzet tudatosságát növeli a kapcsolódó kérdésekben.