Más, zökkenőmentesen működő szervezethez hasonlóan a Fordítóközpont is rendelkezik egy központi egységgel, amely működésének motorja is egyben. Ezt a szerepet a Fordítástámogatási osztály tölti be.

Ez az osztály a Munkafolyamat-kezelési részlegből, valamint az Üzletfejlesztési és munkafolyamat-támogatási részlegből, továbbá az Intézményközi IATE csoportból áll.

A Munkafolyamat-kezelési részleg

A Munkafolyamat-kezelési részleg feladata a Fordítóközponthoz beérkező, nyelvi szolgáltatás igénybevételére irányuló kérések feldolgozása azok fogadásától az elkészült fordítás leadásáig. A Fordítóközpont nagyrészt keretmegállapodások alapján dolgozik.
A részleg tagjai az alábbi feladatokat látják el:

  • fogadják, megvizsgálják és jóváhagyják az igényeket, szükség esetén az ügyfelekkel egyeztetve;
  • kiosztják a fordítási, lektorálási, szerkesztési és terminológiai feladatokat az intézményi és külsős fordítók között;
  • gondoskodnak arról, hogy a fájlok, amelyekkel a fordítóknak dolgozniuk kell, szerkeszthetők legyenek, a dokumentumokat pedig megfelelően formázva adják le az ügyfélnek;
  • nyelvi technológiai eszkök segítségével a lehetőségek szerint kezelik a beérkező fájlokat;
  • ügyelnek arra, hogy minden anyagot a meghatározott formában, a megállapodás szerinti határidőre megküldjenek a megrendelőnek;
  • kimutatásokat készítenek a nyújtott szolgáltatások kiszámlázásához.

A részleg az egész fordítási munkafolyamat során nyelvi és technikai támogatást nyújt a fordítóknak. Ezenkívül képzéseket is biztosít az általa lefedett különféle szakterületeken (pl. a technológia használata).

Fejlett nyelvtechnológiai megoldások részleg

A Fejlett nyelvtechnológiai megoldások részleg a következő egységekből áll:

  • Nyelvtechnológiai csoport, amely figyelemmel kíséri a nyelvi szolgáltatásokkal kapcsolatos tendenciákat és innovációkat, továbbá elemzi, hogy a Központ miként tud a legjobban segíteni ügyfeleinek kommunikációs igényeik kielégítésében, valamint fejleszti és támogatja a gépi fordítási és automatikus beszédfelismerő szolgáltatásokat.
  • Terminológiakezelési csoport, amely a terminológia területén speciális nyelvi erőforrásokat és eszközöket biztosít és tart fenn.
  • Európai uniós védjegyek és formatervezési minták csoport, amely az európai uniós védjegyek és formatervezési minták fordításának teljes munkafolyamatát kezeli.

Intézményközi IATE csoport

Az Intézményközi IATE csoport és az EurTerm (terminológusok intézményközi együttműködési platformja) koordinátor a Fordítóközpontban végzi munkáját az IATE projektpartnerek számára.