A Fordítóközpontot az igazgatótanács irányítja. A luxembourgi székhelyű Központ mindennapi feladatait az alkalmazottak látják el a Központ igazgatójának felügyelete alatt.