Dokumentum fordítása

A fordítás a forrásnyelvi jelentés célnyelven történő visszaadása a célnyelv nyelvtani szabályaival összhangban lévő, és a fordítási projekt szerinti megbízásban kapott utasításoknak megfelelő szöveg létrehozása érdekében. A „forrásnyelv” az a nyelv, amelyen az eredeti szöveg íródott (más néven „forrásszöveg”), a „célnyelv” pedig az a nyelv, amelyre a forrásszöveget lefordítják. A dokumentumokat előkészítik az ismétlődő anyagok azonosítása és a Fordítóközpont fordítómemóriáiban (TM) lévő tartalom újrafelhasználásának megkönnyítése, valamint a gépi fordítómotorok (MT) eredményes használata érdekében, kivéve, ha a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

  • nagyon sürgős dokumentumok
  • különleges formátumú, sürgős dokumentumok, amelyek különleges előkészítési műveleteket igényelnek

Azokat a fordítási megrendeléseket, amelyek megfelelnek a Fordítóközpont egyedi gépi fordítómotorjainak használatához szükséges feltételeknek, ezekkel a motorokkal automatikusan előkészítik, és a különböző átfutási idők miatt ezek kedvezményes árakat élveznek. Az ilyen előfordított dokumentumokat a Fordítóközpont nyelvi szakemberei teljes utószerkesztésnek vetik alá, hogy a végeredmény teljes mértékben összehasonlítható legyen a hagyományos fordítással (azaz a fordítást gépi fordítással kombinált fordítómemória-eszközzel készítő fordító által) elért eredménnyel.

Fordítás lektorálása

A lektorálás a fordítás egyeztetett célra való alkalmasságának a vizsgálata a forrás- és a célszöveg összevetésével és – szükség esetén – javításával. A Fordítóközpont nyújt lefordított dokumentumok lektorálására irányuló szolgáltatást. Ha azonban a lektorálás során a fordító úgy ítéli meg, hogy a lektorálandó szöveget jelentősen át kell írni, a Fordítóközpont elutasíthatja a lektorálási megrendelést, és javasolhatja, hogy az ügyfél helyette fordítási megrendelést nyújtson be.

Paste ‘n’ Go (Beilleszt és kész) fordítás

A Paste ‘n’ Go legfeljebb négy oldalas (6000 karakter), egyszerű formázású szövegek fordítása, ahol a fordítás előkészítése és a végső technikai ellenőrzés teljesen automatizált. A fájlok feltöltése helyett az ügyfelek egyszerűen beillesztik a lefordítandó szöveget az ügyfélportál egy meghatározott területére, és a lefordított szöveg átvételekor visszamásolják azt a saját rendszerükbe.

Gépi fordítás

Ez a dokumentumok fordítására vonatkozó teljesen gépi szolgáltatás, amely a Fordítóközpont fordítómemóriáinak és egyedi gépi fordítómotorjainak kombinációját használja, a fordítók általi minőségellenőrzés, illetve a forrásdokumentumok technikai feldolgozásra vagy formázásra való előkészítése nélkül.

Neurális gépi fordítás könnyű utószerkesztése

Ez egy olyan fordítási szolgáltatás, amely esetében utószerkesztők javítják a gépi fordítást. A szolgáltatás a gépi fordítás szerkesztésére, módosítására és/vagy javítására terjed ki, ha a végleges szöveget nem publikálásra szánják, és elsősorban az információ "lényegének", azaz a lényegi jelentésnek a közvetítése a célnyelv tökéletességének igénye nélkül. A végeredmény egy olyan érthető szöveg lesz, amelyből nem maradtak ki véletlenül fontos információk, és nem kerültek bele helytelen információk.

Webes fordítás

A Fordítóközpont 2015 óta kínál webes fordítási szolgáltatást , és az EUIPO-val és az EU-OSHA-val közösen bevezetett, a többnyelvű weboldalak kezelésének megkönnyítését szolgáló megoldásért 2017-ben elnyerte az ombudsman gondos ügyintézésért járó díját (kategória: Kiválóság a polgár- /ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtásában). Azóta a szolgáltatás jelentősen bővült, mivel a Fordítóközpont teljesen újrafejlesztette a Drupal-alapú weboldalak webfordítási modulját. A modul most már a Drupal 7, 8 és 9 platformon fut, a Bizottság Informatikai Főigazgatósága validálta, és letölthető a Drupal.org platformról.

Európai uniós védjegyek, Madridi Jegyzőkönyv szerinti ügyiratok és lajstromozott közösségi formatervezési minták fordítása

Az európai uniós védjegyek, a Madridi Jegyzőkönyv szerinti ügyiratok és a lajstromozott közösségi formatervezési minták fordítása a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) Áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozása védjegylajstromozás céljából (Nizzai osztályozás) című dokumentumán, illetve Az ipari minták nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló locarnói megállapodáson (Locarnói osztályozás) alapuló áru- és szolgáltatáslistákból álló, az ipari/szellemi tulajdon területére vonatkozó szabványosított szakszövegek fordítására utal.

Fordítás módosítása

A módosítás egy korábban lefordított szöveg változtatásainak beillesztésére utal. Módosítás megrendelésekor az ügyfélnek rendelkezésre kell bocsátania egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a korábbi szöveg összes változtatását, többek között a beillesztett és a törölt szövegrészeket, valamint el kell küldenie a módosítandó dokumentum(ok) korábbi nyelvi változatát (változatait). A Fordítóközpont fordítói az eredeti szöveg módosításai szerint módosítják a fordításokat.