Fedezze fel szolgáltatásainkat

A Fordítóközpont ügyfelei Európa különböző pontjain, különféle szakterületeken – például az oktatás, a foglalkoztatás, a kultúra, a közlekedés, a kutatás és innováció, a szociális ügyek, a környezetvédelem, az energetika, a kémia, a tulajdonjogok, a jog, a költségvetés és finanszírozás, a kül- és biztonságpolitika, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a közegészségügy és a fogyasztóvédelem – terén tevékenykednek. A Fordítóközpont az Unió 24 hivatalos nyelvén és igény szerint harmadik országok nyelvén nyújt nyelvi szolgáltatásokat. Konkrétan az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

Fordítás

A fordítás a forrásnyelvi jelentés célnyelven történő visszaadása a célnyelv nyelvtani szabályaival összhangban lévő, és a fordítási projekt szerinti megbízásban kapott utasításoknak megfelelő szöveg létrehozása érdekében. A „forrásnyelv” az a nyelv, amelyen az eredeti szöveg íródott (más néven „forrásszöveg”), a „célnyelv” pedig az a nyelv, amelyre a forrásszöveget lefordítják.

Forrásszövegek szerkesztése

A szerkesztés a szöveg annak biztosítása érdekében történő nyelvi ellenőrzése, hogy az kövesse a forrásnyelv nyelvtani, központozási és helyesírási szabályait. A nyelvtani, központozási és helyesírási hibákat a szerkesztő javítja ki. Amennyiben a szerkesztő úgy véli, hogy a szöveg nyelvi minősége javítható az egyértelműség és az érthetőség szempontjából, javítási javaslat tételével megjegyzést fűz a kérdéses szövegrészhez. A szerkesztővel szemben nem elvárás, hogy felismerje vagy kijavítsa a szöveg tartalmával kapcsolatos hibákat vagy problémákat. Amennyiben a szerkesztő esetlegesen a tartalommal kapcsolatos problémákat észlel, ezeket kiemeli a szövegben. Minden megjegyzés helytállóságát az ügyfélnek kell értékelnie, és neki kell megtennie a megfelelő intézkedéseket. A szerkesztő nem javít a szöveg formázásával vagy elrendezésével kapcsolatos problémákat.

Nyelvi tanácsadás

A nyelvi tanácsadás az ügyfél nyelvi igényeinek a fordítási folyamatot optimalizáló megoldások kidolgozása érdekében történő elemzését jelenti. Ez magában foglalhatja a dokumentumok megszövegezéséhez vagy a dokumentumok munkafolyamatainak vagy különleges projekteknek az elemzéséhez nyújtott támogatást is. Ennek a szolgáltatástípusnak az esetén a munkateher nagymértékben függ az egyedi eset összetettségétől.


Terminológia

A terminológiai munka forrás- és célnyelvi kifejezéseket, fogalommeghatározásokat, forrásra és kontextusra utaló hivatkozásokat, megjegyzéseket stb. tartalmazó teljes glosszáriumok létrehozásából áll.

Feliratozás

A beszélt nyelv videón belüli, oly módon történő szöveges megjelenítése, amely lehetővé teszi a szöveg képernyőn történő visszaadását. A szolgáltatás tartalmazhat „spotting” tevékenységet, azaz a feliratok és a videó szinkronizálását. A feliratok a videó forrásnyelvén, illetve egy vagy több más nyelven is megadhatók az időkódokkal együtt, amelyek jelzik, hogy egy-egy feliratot pontosan mikor kell megjeleníteni, és annak mennyi ideig kell láthatónak lennie a képernyőn.

Kifejezéslisták

Ez a szolgáltatás egyszerű kifejezéslisták (szavakat vagy kifejezéseket, rendszerint főneveket vagy főnévi szókapcsolatokat tartalmazó listák) fordítására terjed ki, a fogalommeghatározás, a forrás, a kontextus, a megjegyzések stb. közlése nélkül.


Átírás

Az átírás során egy hang- és/vagy videofájlt jó minőségű írott szöveggé alakítanak át. Ehhez beszédfelismerési (speech-to-text) technológiákat használnak, és az így kapott nyers szöveget utólag szerkesztik. Az írott szöveg tartalmazhat időkódokat, és szerepelhet benne a beszélő azonosítása is.

Utólagos minőségellenőrzések

Az utólagos minőségellenőrzés a Központ által az EUIPO (Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) részére megküldött, európai uniós védjegyekről készült fordításokból kiválasztott fordítások meghatározott szempontoknak megfelelő, rendszeres időközönkénti felülvizsgálatából és értékeléséből áll.

Kifejezéslisták lektorálása

Kétnyelvű kifejezéslisták egyeztetett célra való alkalmasságának a vizsgálata a forrás- és a célnyelvi kifejezések összevetésével – szükség esetén – javításával. Ha a lektorálási folyamat során a belső fordító arra a következtetésre jut, hogy a lektorálandó kifejezéslistát jelentősen át kell dolgozni, a Központ elutasíthatja a lektorálási megrendelést, és javasolhatja, hogy az ügyfél inkább a kifejezéslista fordítására irányuló megrendelést nyújtson be.


A fordítások lektorálása

A lektorálás a fordítás egyeztetett célra való alkalmasságának a vizsgálata a forrás- és a célszöveg összevetésével és – szükség esetén – javításával. A Központ nyújt a lefordított dokumentumok lektorálására irányuló szolgáltatást. Ha azonban a lektorálás során a belső fordító úgy ítéli meg, hogy a lektorálandó szöveget jelentősen át kell írni, a Központ elutasíthatja a lektorálást, és javasolhatja, hogy az ügyfél inkább fordítási megrendelést nyújtson be.

A fordítások módosítása

A módosítás egy korábban lefordított szöveg változtatásainak beillesztésére utal. Módosítás megrendelésekor az ügyfélnek rendelkezésre kell bocsátania egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a korábbi szöveg összes változtatását, többek között a beillesztett és a törölt szövegrészeket, valamint el kell küldenie a módosítandó dokumentum(ok) korábbi nyelvi változatát (változatait). A Központ fordítói az eredeti szöveg módosításai szerint módosítják a fordításokat.

Az európai uniós védjegyek, a Madridi Jegyzőkönyv szerinti ügyiratok és a lajstromozott közösségi formatervezési minták fordítása

Az európai uniós védjegyek, a Madridi Jegyzőkönyv szerinti ügyiratok és a lajstromozott közösségi formatervezési minták fordítása nagyjából a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) Áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozása védjegylajstromozás céljából (Nizzai Osztályozás) című dokumentumán, illetve az ipari minták nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló locarnói WIPO-megállapodáson alapuló áru- és szolgáltatásjegyzékekből álló, az ipari/szellemi tulajdon területére vonatkozó szabványosított műszaki szövegek fordítására utal.