Vertimo centras įsitikinęs, kad norint užtikrinti ilgalaikę kokybę, būtina imtis organizacinių ir planavimo veiksmų vadovybės lygmeniu. Vertimo centras patvirtino komplektą priemonių, taikomų prieš pradedant vertimo darbą, jo metu arba jį baigus.

Šios priemonės skirstomos į tris rūšis: i) būtinos vertimų kokybės užtikrinimo sąlygos; ii) kokybės kontrolė, vykdoma vertimo proceso metu, ir iii) kokybės vertinimas, leidžiantis Vertimo centrui ilgainiui gerinti verčiamų dokumentų kokybę.

BŪTINOS VERTIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SĄLYGOS

Svarbiausias šios srities aspektas – griežta etatinių vertėjų atranka ir  įdarbinimas. Vertimo centras darbuotojus atrenka ir įdarbina vadovaudamasis dviem laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų įdarbinimą reglamentuojančių bendrųjų įgyvendinimo nuostatų dokumentais.

Be to, Vertimo centras labai atidžiai nustato išorės paslaugų teikėjų atrankos viešųjų konkursų procedūrų kriterijus, kad preliminariosios vertimo paslaugų teikimo sutartys būtų sudaromos su geriausiais rangovais.

KOKYBĖS KONTROLĖ

Vertimo centro vertėjai nuolat tikrina išorės rangovų atliktus darbus. Taip ne tik patobulinama išverstų tekstų kokybė prieš juos grąžinant klientams, bet ir užtikrinamas vis kokybiškesnis išorės rangovų darbas iki pat preliminariųjų sutarčių galiojimo pabaigos. Eiliškumo tvarkos keitimo procedūra leidžia išorės rangovus kilstelėti į sąrašo viršų arba pastūmėti žemyn atsižvelgiant į jų darbo kokybę – geriausiai įvertinti paslaugų teikėjai galiausiai įsitvirtina sąrašo viršuje. Kiekvieno išorės rangovo vertimas vertinamas užpildant vertinimo anketą, kurioje nurodoma ne tik bendra vertimo kokybė, bet ir, prireikus, pažymimos konkrečios pastebėtos klaidos. Kai reikia, dokumentus tikrinantys Vertimo centro specialistai laisvai samdomiems vertėjams parengia pastabas ir pasiūlymus, kurie nusiunčiami kartu su ištaisytu vertimu, kad į juos būtų atsižvelgta ateityje.

Vadovaujantis Vertimo kokybės užtikrinimo vadove nustatytu „keturių akių“ principu ir atitinkamais kriterijais, visus vieno Vertimo centro vertėjo išverstus dokumentus patikrina kitas tos pačios kalbos grupės vertėjas.

Be šių, klientams dar neišsiųstų dokumentų, kokybės tikrinimo priemonių 2010 m. Vertimo centre pradėta vykdyti ex-post kokybės kontrolė – atsitiktinai parinkti Vertimo centre išversti dokumentai siunčiami vertinti išorės specialistams.

KOKYBĖS VERTINIMAS

Vertimo centre taikomos įvairios kokybės ir klientų pasitenkinimo užtikrinimo ir vertinimo priemonės, pagrindinė jų yra kliento atsiliepimų anketa. Užpildę šią anketą Vertimo centro klientų portale klientai gali pateikti teigiamas arba neigiamas pastabas apie bet kurį išverstą dokumentą, kad Vertimo centras, atsižvelgęs į kliento pageidavimus, galėtų ištaisyti visus pasitaikančius trūkumus. Iš kliento gavus konkretaus dokumento kokybės įvertinimą, jam nusiunčiamas atsakymas, be to, išsakytos pastabos apžvelgiamos ir strateginiu aspektu, siekiant nustatyti, ar reikia papildomų kokybės užtikrinimo priemonių klientų poreikiams patenkinti.

Vertimo centras taip pat vykdo periodines klientų apklausas, kuriomis siekiama nustatyti, ar klientus apskritai tenkina vertimo kokybė ir kokius kalbinės kokybės ir bendros teikiamų paslaugų kokybės aspektus dar reikėtų tobulinti. Tokios apklausos padeda suprasti klientų požiūrį į Vertimo centro privalumus ir trūkumus ir susidaryti bendrą nuomonę apie teikiamas paslaugas – terminų laikymąsi, kokybę, gebėjimą reaguoti į iškilusius klausimus ir suprasti atskirų klientų veiklos poreikius ir aplinką.