Vertimo centras reguliariai skelbia kvietimus teikti pasiūlymus ir dalyvauja tarpinstituciniuose įvairių sričių konkursuose.

Steigimo reglamente (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94) nustatyta, kad Vertimo centras yra juridinis subjektas ir gali sudaryti sutartis su išorės paslaugų teikėjais.

Sutartys sudaromos tik po sėkmingai įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir griežtai laikantis ES viešųjų pirkimų taisyklių.

Suinteresuoti išorės paslaugų teikėjai pasiūlymus turėtų teikti atsakydami į Centro paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus.

Visą reikalingą informaciją apie pasiūlymų teikimą galima rasti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtuose pranešimuose arba šiame puslapyje.

Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kad paskelbimas Vertimo centro svetainėje nelaikytinas lygiaverčiu oficialiam konkurso paskelbimui duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED), kuri yra internetinė ES oficialiojo leidinio priedėlio versija, skirta Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams.

Todėl Vertimo centras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šio jo svetainės turinio.

Šiuo metu vykstančių konkursų (jei tokių yra) sąrašas pateikiamas toliau.

FL/EMBEDDED23

Closing date: