Vykstančios procedūros

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Paskelbimo data: 18/11/2020 - Pateikimo terminas: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Paskelbimo data: 18/11/2020 - Pateikimo terminas: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Paskelbimo data: 13/11/2020 - Pateikimo terminas: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Paskelbimo data: 13/11/2020 - Pateikimo terminas: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Vertimo centras reguliariai rengia įvairių sričių konkursus ir dalyvauja tarpinstituciniuose įvairių sričių konkursuose.

Steigimo reglamente (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94) nustatyta, kad Vertimo centras yra juridinis subjektas ir gali sudaryti sutartis su išorės paslaugų teikėjais.

Sudaryti sutartį galima tik sėkmingai įvykdžius griežtą konkurso procedūrą ir laikantis ES viešųjų pirkimų taisyklių.

Norėdami pateikti pasiūlymą, suinteresuoti išorės paslaugų teikėjai turėtų vadovautis Vertimo centro paskelbto konkurso skelbimu.

Visą reikalingą informaciją apie pasiūlymų teikimą galima rasti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtuose pranešimuose arba šiame puslapyje.

Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kad skelbimas Vertimo centro svetainėje nelaikytinas lygiaverčiu oficialiam konkurso skelbimui duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED), kuri yra internetinė ES oficialiojo leidinio priedėlio versija, skirta Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams.

Todėl Vertimo centras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šio jo svetainės turinio.

Vykstančių konkursų (jei tokių yra) sąrašas pateikiamas toliau.

Dokumentai