Vykstančios procedūros

Šiuo metu nevyksta jokie konkursai.

Vertimo centras reguliariai rengia įvairių sričių konkursus ir dalyvauja tarpinstituciniuose įvairių sričių konkursuose.

Steigimo reglamente (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94) nustatyta, kad Vertimo centras yra juridinis subjektas ir gali sudaryti sutartis su išorės paslaugų teikėjais.

Sudaryti sutartį galima tik sėkmingai įvykdžius griežtą konkurso procedūrą ir laikantis ES viešųjų pirkimų taisyklių.

Norėdami pateikti pasiūlymą, suinteresuoti išorės paslaugų teikėjai turėtų vadovautis Vertimo centro paskelbto konkurso skelbimu.

Visą reikalingą informaciją apie pasiūlymų teikimą galima rasti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtuose pranešimuose arba šiame puslapyje.

Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kad skelbimas Vertimo centro svetainėje nelaikytinas lygiaverčiu oficialiam konkurso skelbimui duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED), kuri yra internetinė ES oficialiojo leidinio priedėlio versija, skirta Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams.

Todėl Vertimo centras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šio jo svetainės turinio.

Vykstančių konkursų (jei tokių yra) sąrašas pateikiamas toliau.

Dokumentai