Vertimo centras tenkina ES agentūrų ir kitų įstaigų kalbos paslaugų poreikius, kaip numatyta jo Steigimo reglamente. Be to, jis gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daugiau kaip 60 klientų iš visos Europos Sąjungos, kaip matyti toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje.

Vertimo centro darbo su klientais tikslas – siekti klientų pasitenkinimo teikiant kokybiškas kalbos paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su jais.

Savo klientus laikome partneriais, su kuriais siekiame ES piliečiams teikti tikslią ir lengvai suprantamą informaciją jų kalba. Todėl savo klientus visuomet skatiname teikti atsiliepimus apie mūsų atliktą darbą, kaip nurodyta skiltyje „Mūsų darbo srautas“.

Filtras

Europa

Paieškos rezultatai: 71 klientas (-ai) (-ų) (Atkurti)
logo partner

Bendra pertvarkymo valdyba

Location: Brussels
logo partner

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Location: Angers
logo partner

Bendroji įmonė SESAR (BĮ

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Shift2Rail“

Location: Brussels
logo partner

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

Location: Brussels
logo partner

BEREC paramos agentūra

Location: Riga
logo partner

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

Location: Brussels
logo partner

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Location: Barcelona
logo partner

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

Location: Ljubljana
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Europos aplinkos agentūra

Location: Copenhaguen
logo partner

Europos Audito Rūmai

Location: Luxembourg
logo partner

Europos bankininkystės institucija

Location:
logo partner

Europos Centrinis Bankas

Location: Frankfurt
logo partner

Europos cheminių medžiagų agentūra

Location: Helsinki
logo partner

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Location: Bilbao
logo partner

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

Location: Tallinn
logo partner

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Location: Frankfurt
logo partner

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Location: Brussels
logo partner

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Location: Brussels
logo partner

Europos GNSS agentūra

Location: Prague
logo partner

Europos gynybos agentūra

Location: Brussels
logo partner

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Location: Dublin
logo partner

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Location: Budapest
logo partner

Europos investicijų bankas

Location: Luxembourg
logo partner

Europos jūrų saugumo agentūra

Location: Lisbon
logo partner

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Location: Brussels
logo partner

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas

Location: Brussels
logo partner

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Location: Stockholm
logo partner

Europos lyčių lygybės institutas

Location: Vilnius
logo partner

Europos maisto saugos tarnyba

Location: Parma
logo partner

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Location: Brussels
logo partner

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus kabinetas

Location: Brussels
logo partner

Europos mokymo fondas

Location: Turin
logo partner

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Location: Lisbon
logo partner

Europos Parlamento Vertimo raštu generalinis direktoratas

Location: Luxembourg
logo partner

Europos prieglobsčio paramos biuras

Location: Valetta
logo partner

Europos profesinio mokymo plėtros centras

Location: Thessaloniki
logo partner

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

Location: Cologne
logo partner

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

Location: Valenciennes
logo partner

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Location: Alicante
logo partner

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

Location: Heraklion
logo partner

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Location: Vienna
logo partner

Europos Sąjungos palydovų centras

Location: Madrid
logo partner

Europos Sąjungos regionų komitetas

Location: Brussels
logo partner

Europos Sąjungos Taryba

Location: Brussels
logo partner

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra

Location: The Hague
logo partner

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

Location: Budapest
logo partner

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Location: Luxembourg
logo partner

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Location: Warsaw
logo partner

Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys

Location: The Hague
logo partner

Europos vaistų agentūra

Location: Amsterdam
logo partner

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Location: Paris
logo partner

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Location: Vigo
logo partner

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Location: Brussels
logo partner

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais

Location: Lisbon
logo partner

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

Location: Brussels
logo partner

Liuksemburgo II Europos mokykla

Location: Luxembourg
logo partner

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME); ankstesnis pavadinimas – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga )

Location: Brussels
logo partner

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Location: Brussels
logo partner

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ)

Location: Brussels
logo partner

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Location: Brussels
logo partner

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga

Location: Luxembourg
logo partner

Europos ombudsmenas

Location: Strasbourg