Kaip Vertimo centre tvarkomi klientų užsakymai?

Teikti kokybiškus vertimus į visas kliento norimas kalbas ir iš jų per nustatytą terminą – tai kasdienis Vertimo centro uždavinys. Ilgainiui savo vertimo darbo srautą optimizavome taip, kad galėtume kuo sklandžiau tvarkyti užsakymus. Toliau aprašome skirtingus savo darbo srauto etapus – nuo naujų užsakymų tvarkymo iki pristatymo klientui ir jo atsiliepimų vertinimo.

1. Užsakymų gavimas

Darbo srauto valdymo skyrius prižiūri eCdT klientų portale gaunamus užsakymus. Skyrius patikrina originalo dokumento rinkmenų atitiktį, atsižvelgdamas į jų kalbą, puslapių skaičių ir formatą bei patvirtina užsakytos paslaugos pobūdį, atlikimo terminą ir kalbas, kuriomis turi būti pateiktas vertimas.

2. Pirminis teksto paruošimas

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai pasirūpina, kad originalo tekste nebūtų formatavimo klaidų, surenka visą reikalingą pagalbinę medžiagą, vertimo atmintyse randa naudotiną turinį ir pateikia visas darbui reikalingas rinkmenas bei lingvistinius ir terminologinius išteklius.

3. Vertimas

Atlikę pirminio teksto paruošimo darbus ir atsižvelgę į jų rezultatus, Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai nusprendžia, ar darbą skirti kompetentingiems Vertimo centre dirbantiems vertėjams, ar patikėti laisvai samdomiems vertėjams specialistams. Darbo srauto valdymo skyrius darbus vertėjams skirsto atsižvelgdamas į jų specializaciją, įgūdžius ir gimtąją kalbą. Išsiunčiant darbą laisvai samdomiems vertėjams, be kita ko, atsižvelgiama į vidaus darbuotojų užimtumą, teksto konfidencialumo lygį, teksto sritį ir dokumento ilgį. Jeigu dokumentas išsiunčiamas laisvai samdomiems vertėjams, Darbo srauto valdymo skyrius, atsižvelgdamas į vertimo sritį ir kalbą, iš kurios ir į kurią verčiama, gali remtis atitinkamomis su išorės tiekėjais sudarytomis preliminariosiomis sutartimis arba kreiptis į konkrečius laisvai samdomus rangovus.

4. Klientų koordinatorių teikiama parama

Jei vertėjams kyla klausimų dėl originalo dokumento turinio, jie gali kreiptis pagalbos į Vertimo departamente dirbančius Centro klientų koordinatorius.

5. Tarpinė teksto patikra

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai patikrina visus laisvai samdomų vertėjų verstų dokumentų techninius aspektus.

6. Lingvistinė patikra

Visus laisvai samdomiems vertėjams siunčiamus dokumentus patikrina mūsų etatiniai vertėjai. Remdamiesi preliminariųjų sutarčių sąlygomis ir bendrosiomis kalbinių paslaugų teikimo Vertimo centrui sąlygomis, jie turi užpildyti laisvai samdomo vertėjo atlikto darbo kokybės vertinimo formą. Centro etatiniai vertėjai, kurių gimtoji kalba yra ta pati, tikrina vieni kitų vertimus.

7. Galutinis teksto paruošimas

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai patikrina dokumentų išsamumą ir, jei reikia, pataiso jų formatą. Šio skyriaus darbuotojai taip pat patikrina į tinklą keltinas rinkmenas (patikrina dokumentų išsamumą ir formatą), jas pataiso ir įkelia.

8. Pateikimas

Darbo srauto valdymo skyriaus darbuotojai užtikrina, kad visi tekstai klientui būtų pateikti iki nustatyto termino.

9. Klientų atsiliepimų tvarkymas

Klientų koordinavimo grupė (Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius) analizuoja klientų atsiųstas užpildytas atsiliepimų anketas.