Tekstų originalo kalba redagavimas

Redagavimas apibrėžiamas kaip teksto kalbos patikra, kuria siekiama užtikrinti, kad tekste būtų paisoma originalo kalbos gramatikos, skyrybos ir rašybos taisyklių. Gramatikos, skyrybos ir rašybos klaidas taiso redaktorius. Jei redaktoriui atrodo, kad teksto kalbos kokybę reikėtų patobulinti, kad tekstas būtų aiškesnis ir lengviau suprantamas, redaguojamame tekste jis (ji) palieka pastabą ir pasiūlo geresnį variantą. Redaktorius neieško ir netaiso klaidų ar probleminių vietų, susijusių su teksto turiniu. Jei redaktorius randa galimai su turiniu susijusių probleminių vietų, jis (ji) šias vietas tekste pažymi. Visų pastabų aktualumą vertina ir atitinkamų veiksmų imasi klientas. Redaktorius netaiso jokių teksto formatavimo ar išdėstymo ypatybių.