Terminologija

Atliekant terminologinį darbą kuriami išsamūs glosarijai, kuriuose pateikiami terminai originalo ir vertimo kalbomis, apibrėžtys, nuorodos į šaltinius ir kontekstą, pastabos ir pan.