Vertimų tikrinimas

Tikrinant vertimą nagrinėjama, ar vertimas atitinka reikiamą paskirtį, lyginami tekstai originalo ir vertimo kalbomis ir, kai reikia, atliekami pataisymai. Vertimo centras siūlo išverstų dokumentų tikrinimo paslaugą. Tačiau jei tikrindamas Vertimo centro vertėjas nusprendžia, kad tikrinimui pateiktą tekstą reikia iš esmės perrašyti, Vertimo centras gali atsisakyti atlikti tikrinimo užduotį ir rekomenduoti klientui verčiau pateikti vertimo užsakymą.