Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl netinkamo administravimo ES institucijose ir kitose ES įstaigose. Pavyzdžiui, netinkamu administravimu laikomi administraciniai pažeidimai, nesąžiningi veiksmai, diskriminacija, piktnaudžiavimas įgaliojimais, atsakymo nepateikimas, atsisakymas suteikti informaciją ir nereikalingas delsimas. Šiuos skundus gali pateikti ES šalių piliečiai ar gyventojai arba ES įsteigtos asociacijos, įmonės ar kitos įstaigos.

Tokio pobūdžio skundas turėtų būti pateikiamas per dvejus metus nuo sužinojimo apie faktus, kuriais grindžiamas skundas, ir tik po to, kai siekiant išspręsti klausimą buvo kreiptasi į Vertimo centrą.

Daugiau informacijos pateikiama Europos ombudsmeno svetainės pagrindiniame puslapyje:

http://www.ombudsman.europa.eu/lt/home.faces