Valdyba

CENTRUI VADOVAUJA VALDYBA, KURIĄ SUDARO CENTRO KLIENTŲ ATSTOVAI, PO VIENĄ ATSTOVĄ IŠ KIEKVIENOS ES VALSTYBĖS NARĖS IR DU EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVAI.
Daugiau apie tai

 • Valdyba Pirmininkas R. Martikonis
  • Laikinasis direktorius B. Vitale
   • Translation Department Vadovas
   • Translation Support Department Vadovas
   • Administration Department Vadovas
   • IT Department Laikinasis vadovas