Vertimo centras teikia kalbos paslaugas ES agentūroms ir kitoms ES įstaigoms atsižvelgdamas į jų poreikius, kaip nurodyta jo Steigimo reglamente. Be to, jis gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su 70 klientų iš visos Europos Sąjungos, kaip matyti toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje.

Vertimo centro darbo su klientais tikslas – siekti klientų pasitenkinimo teikiant kokybiškas kalbos paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija.

Savo klientus laikome partneriais, su kuriais siekiame ES piliečiams teikti tikslią ir lengvai suprantamą informaciją jų kalba. Todėl savo klientus skatiname teikti atsiliepimus apie mūsų atliktą darbą, kaip nurodyta skiltyje „Mūsų darbo srautas“.

ES institucijos

ES institucijos

Europos Sąjungos Taryba

ES institucijos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

ES institucijos

Europos Centrinis Bankas

ES institucijos

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas

ES institucijos

Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas

ES institucijos

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

ES institucijos

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas

ES institucijos

Europos Audito Rūmai

ES institucijos

Europos Parlamento Vertimo raštu generalinis direktoratas

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

ES agentūros

ES agentūros

BEREC paramos agentūra

ES agentūros

Bendrijos augalų veislių tarnyba

ES agentūros

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

ES agentūros

Europos bankininkystės institucija

ES agentūros

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

ES agentūros

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

ES agentūros

Europos profesinio mokymo plėtros centras

ES agentūros

Europos cheminių medžiagų agentūra

ES agentūros

Europos gynybos agentūra

ES agentūros

Europos aplinkos agentūra

ES agentūros

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

ES agentūros

Europos maisto saugos tarnyba

ES agentūros

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

ES agentūros

Europos lyčių lygybės institutas

ES agentūros

Europos inovacijos ir technologijos institutas

ES agentūros

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

ES agentūros

Europos darbo institucija

ES agentūros

Europos jūrų saugumo agentūra

ES agentūros

Europos vaistų agentūra

ES agentūros

Europos prokuratūra

ES agentūros

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

ES agentūros

Europos mokymo fondas

ES agentūros

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

ES agentūros

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

ES agentūros

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

ES agentūros

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

ES agentūros

Europos Sąjungos palydovų centras

ES agentūros

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais

ES agentūros

Bendra pertvarkymo valdyba

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Vykdomosios įstaigos

Vykdomosios įstaigos

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga

Vykdomosios įstaigos

Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga

Vykdomosios įstaigos

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga

Vykdomosios įstaigos

Europos inovacijų taryba ir Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Vykdomosios įstaigos

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Vykdomosios įstaigos

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Bendrosios įmonės

Bendrosios įmonės

Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Netaršios aviacijos bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Europos geležinkelių bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (BĮ „EuroHPC“)

Bendrosios įmonės

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė

Bendrosios įmonės

Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Kitos įstaigos

Kitos įstaigos

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Kitos įstaigos

Europos investicijų bankas

Kitos įstaigos

Europos ombudsmenas

Kitos įstaigos

Liuksemburgo II Europos mokykla

Kitos įstaigos

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biuras

Kitos įstaigos

Bendras patentų teismas

Patariamieji organai

Patariamieji organai

Europos regionų komitetas

Patariamieji organai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas