Terminologija

Atliekant terminologinį darbą sudaromi išsamūs glosarijai, kuriuose pateikiami terminai originalo ir vertimo kalbomis, apibrėžtys, nuorodos į šaltinius ir kontekstą, pastabos ir t. t., su tikslu šią informaciją įtraukti į tarpinstitucinę terminų duomenų bazę IATE (InterActive Terminology for Europe).

Skaitykite brošiūras:

Terminų sąrašai

Teikiant šią paslaugą išverčiami paprasti terminų sąrašai (paprastai daiktavardžiai arba daiktavardinės frazės) ir juose nepateikiama apibrėžčių, šaltinių, konteksto, pastabų ir pan.

Terminų sąrašų tikrinimas

Tai dvikalbio terminų sąrašo tikrinimas, siekiant nustatyti, ar vertimas atitinka sutartą paskirtį, originalo ir vertimo palyginimas ir, kai reikia, pataisymas. Tačiau jei tikrindamas vertėjas nusprendžia, kad tikrinimui pateiktą terminų sąrašą reikia taisyti iš esmės, Vertimo centras gali atmesti terminų sąrašo tikrinimo prašymą ir rekomenduoti klientui verčiau pateikti sąrašo vertimo užsakymą.