Vertimo centrui vadovauja valdyba. Kasdienę Liuksemburge įsteigto Centro veiklą vykdo darbuotojai ir prižiūri direktorius.