Vertimo centras, kaip Europos Sąjungos agentūra, gali skelbti konkursus ir derybas paslaugoms ir reikmenims iš išorės tiekėjų įsigyti. Šiems konkursams ir deryboms taikomos Finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Sąjungos biudžetui, taip pat atitinkamų direktyvų, susijusių su viešųjų sutarčių sudarymu, nuostatos.

Susidomėję išorės tiekėjai kviečiami reguliariai lankytis Vertimo centro svetainėje ir tarpinstitucinėje duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED), kur jie ras informaciją apie skelbiamus konkursus ir derybas.