Tulkošanas centrs regulāri organizē uzaicinājumus piedalīties konkursos un piedalās iestāžu uzaicinājumos piedalīties konkursos plaša spektra darbības jomās.

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru, Centram ir juridiskas personas statuss un tas var izveidot līgumattiecības ar ārpakalpojumu sniedzējiem.

Līguma noslēgšana ir iespējama tikai pēc veiksmīgas striktu konkursa procedūru pabeigšanas saskaņā ar Eiropas Savienības publiskā iepirkuma noteikumiem.

Lai iesniegtu piedāvājumu, ieinteresētajiem ārpakalpojumu sniedzējiem ir jāatbild uz Centra izsludināto uzaicinājumu piedalīties konkursā.

Visa dalībai konkursā vajadzīgā informācija ir iekļauta vai nu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publicētajos paziņojumos, vai šajā lapā.

Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka Centra tīmekļa vietne neaizvieto uzaicinājumu piedalīties konkursos oficiālo publikāciju datubāzi TED (Tenders Electronic Daily), kas ir Eiropas publiskajam iepirkumam paredzēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums.

Tādēļ Centrs šajā sakarībā neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par tīmekļa vietnes saturu.

Pašlaik notiekošo uzaicinājumu piedalīties konkursos (ja tādi ir) saraksts ir pieejams zemāk.

Appel d'offres CDT/2024/RP/0001

Closing date: