Kā paredzēts Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra dibināšanas regulā, Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru darbībai. Centrs arī palīdz citu Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem, kad tie ir īpaši pārslogoti. Tam ir sadarbības līgumi ar vairāk nekā 60 klientiem Eiropas Savienībā, kā attēlots turpmāk iekļautajā interaktīvajā kartē.

Tulkošanas centra politika ir nodrošināt klientu apmierinātību, ciešā sadarbībā un apmainoties ar informāciju, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus.

Mēs savus klientus uzskatām par partneriem, cenšoties nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņus ar pareizu un lasāmu informāciju viņu valodā. Tādēļ mudinām savus klientus sniegt mums atgriezenisko saiti par mūsu paveikto darbu, kas atspoguļots aprakstā Atklājiet mūsu darbplūsmu.

Filtrs

Eiropa

Meklēšanas rezultāti: 72 klients (Atiestatīt)
logo partner

Biorūpniecības kopuzņēmums

Location: Brussels
logo partner

Centrs ir BEREC atbalsta aģentūra

Location: Riga
logo partner

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Location: Tallinn
logo partner

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde

Location: Frankfurt
logo partner

Eiropas Banku iestāde

Location:
logo partner

Eiropas Centrālā banka

Location: Frankfurt
logo partner

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Location: Bilbao
logo partner

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Location: Vilnius
logo partner

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Location: Dublin
logo partner

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Globālās navigācijas satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) uzraudzības iestāde

Location: Prague
logo partner

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Location: Budapest
logo partner

Eiropas Investīciju banka

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Izglītības fonds

Location: Turin
logo partner

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Location: Lisbon
logo partner

Eiropas Juridiskās sadarbības vienība

Location: The Hague
logo partner

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Location: Helsinki
logo partner

Eiropas Komisija Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Komisija – DG EMPL – Nodarbinātība, sociālās lietas un iespēju vienlīdzība

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Location: Lisbon
logo partner

Eiropas ombuds

Location: Strasbourg
logo partner

Eiropas Parlaments

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Location: Parma
logo partner

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Location: Valetta
logo partner

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Location: Thessaloniki
logo partner

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Location: Warsaw
logo partner

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

Location: The Hague
logo partner

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

Location: Cologne
logo partner

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Location: Valenciennes
logo partner

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Eiropas Savienības Padome

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Location: Vienna
logo partner

Eiropas Savienības Satelītcentrs

Location: Madrid
logo partner

Eiropas Savienības Tiesa

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Location: Budapest
logo partner

Eiropas skola Luksemburga II

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojs

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Location: Stockholm
logo partner

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Location: Heraklion
logo partner

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Location: Paris
logo partner

Eiropas Vides aģentūra

Location: Copenhaguen
logo partner

Eiropas Zāļu aģentūra

Location: Amsterdam
logo partner

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Location: Vigo
logo partner

Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (ECSEL kopuzņēmums)

Location: Brussels
logo partner

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Location: Ljubljana
logo partner

Euiropas Aizsardzības aģentūra

Location: Brussels
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Eiropas Darba iestāde

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

Location:
logo partner

Inovāciju un tīklu izpildaģentūra

Location: Brussels
logo partner

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Location: Brussels
logo partner

Kodolsintēze enerģijas ieguvei

Location: Barcelona
logo partner

Kopienas Augu šķirņu birojs

Location: Angers
logo partner

kopuzņēmums "Clean Sky"

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2"

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai

Location: Brussels
logo partner

kopuzņēmums SESAR

Location: Brussels
logo partner

Kopuzņēmums Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME); (iepriekš: Konkurētspējas un jauninājumu aģentūra )

Location: Brussels
logo partner

Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs

Location: Lisbon
logo partner

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Location: Luxembourg
logo partner

Pētniecības izpildaģentūra

Location: Brussels
logo partner

Reģionu komiteja

Location: Brussels
logo partner

Revīzijas palāta

Location: Luxembourg
logo partner

Tulkošanas ģenerāldirektorāts

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Vienotā noregulējuma valde

Location: Brussels