Avota tekstu rediģēšana

Rediģēšana ir teksta valodas pārbaude, lai pārliecinātos, ka tajā ir ievēroti avota valodas gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības noteikumi. Gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības kļūdas labo redaktors. Ja redaktoram šķiet, ka teksta valodas kvalitāti varētu uzlabot attiecībā uz skaidrību un saprotamību, viņš/viņa pievieno attiecīgajā tekstā komentāru, izsakot ierosinājumu uzlabojumam. No redaktora neprasa noteikt vai labot jebkuras kļūdas vai problēmas, kas saistītas ar teksta saturu. Ja redaktors pamana iespējamās ar saturu saistītās problēmas, viņš/viņa tās tekstā izceļ. Klienta ieskatos ir novērtēt visu komentāru atbilstību un atbilstoši rīkoties. Redaktors nelabos jebkurus jautājumus saistībā ar teksta formatēšanu vai izkārtojumu.