Kā Centrs apstrādā klientu pieprasījumus?

Kvalitatīvi tulkojumi visās pieprasītajās valodu kombinācijās noteiktajos termiņos — tas ir darbs, ko mēs Tulkošanas centrā ikdienā darām. Gadu gaitā mēs esam optimizējuši mūsu tulkojumu darbplūsmu, lai nodrošinātu pēc iespējas veiksmīgu pieprasījumu izpildi. Mūsu darbplūsmas atšķirīgie posmi no ienākošo pieprasījumu apstrādes līdz darba izpildei un klientu atsauksmēm ir šādi:

1. Ienākošo pieprasījumu saņemšana

Darbplūsmas vadības nodaļa (DVN) uzrauga pieprasījumus, kas tiek saņemti, izmantojot eCdT klientu portālu. Darbinieki pārbauda failu atbilstību tulkojamam avota dokumentam — valodu, lappušu skaitu un formātu, izvērtē pieprasīto pakalpojumu, kā arī termiņu un pieprasīto mērķa valodu.

2. Priekšapstrāde

DVN darbinieki pārliecinās, ka nav sarežģījumu ar izkārtojumu oriģinālajos avota dokumentos, apkopo attiecīgos atsauces materiālus, izgūst atkārtoti izmantojamu saturu no tulkošanas atmiņām, kā arī nodrošina visus darba failus, kā arī lingvistiskos un terminoloģijas resursus.

3. Tulkošana

Pēc priekšapstrādes posma un atkarībā no gūtajiem rezultātiem DVN darbinieki pieņem lēmumu, vai darbs ir jāpiešķir kvalificētiem štata tulkotājiem, vai arī tas ir jānosūta kādam no Centra tīkla specializētajiem ārštata tulkotājiem. DVN darbinieki piešķir darbus tulkotājiem atkarībā no to specializācijas, iemaņām un dzimtās valodas. Kritēriji, ko ņem vērā, izmantojot ārpakalpojumus, cita starpā ir iekšējā darba slodze, dokumenta konfidencialitātes līmenis, priekšmets un apjoms. Ja dokumentu nosūta ārpakalpojumu sniedzējiem, DVN var paļauties uz attiecīgajiem pamatlīgumiem, kas noslēgti ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī uz īpašiem līgumdarbiniekiem atkarībā no dokumenta priekšmeta un valodu kombinācijas.

4. Klientu koordinatoru atbalsts

Tulkotāji var konsultēties ar Centra klientu koordinatoriem (kuri ir Tulkošanas departamenta locekļi) par visiem jautājumiem saistība ar avota dokumentu saturu.

5. Vidējā posma apstrāde

DVN darbinieki pārbauda visu ārštata tulkotājiem nosūtīto un atpakaļ saņemto dokumentu tehniskos aspektus.

6. Pārskatīšana

Visus ārštata tulkotājiem nosūtītos dokumentus pārlasa štata tulkotāji, kuri pēc tam aizpilda vērtējuma lapu par ārštata tulkotāja darba kvalitāti saskaņā ar pamatlīgumu noteikumiem un vispārīgiem noteikumiem par valodu pakalpojumu sniegšanu Tulkošanas centram. Štata tulkotāju darbus pārbauda cits tulkotājs, kuram dzimtā valoda ir tā pati.

7. Pēcapstrāde

DVN pārbauda dokumentus, lai pārliecinātos par to pabeigtību, kā arī vajadzības gadījumā pielāgo izklājumu. Tāpat DVN pārbauda (veic pabeigtības un attēlojumu pārbaudes), labo un augšupielādē klientiem nosūtamos failus.

8. Nosūtīšana

DVN darbinieki nodrošina dokumenta nosūtīšanu klientam noteiktajā termiņā.

9. Klientu atsauksmju pārvaldība

Klientu koordinācijas grupa (Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa) analizē atsūtītās klientu apmierinātības veidlapas (KAV).