Subtitrēšana

Runātas valodas teksta attēlojums video veidā, kas ļauj tekstu atveidot uz ekrāna. Pakalpojums var ietvert "spotting", tas ir, subtitru un video sinhronizēšanu. Subtitrus var nodrošināt tikai video avota valodā vai vienā vai vairākās citās valodās, kopā ar laika kodiem, kas norāda, precīzi kurā laikā subtitrs ir jārāda un cik ilgi tam jābūt redzamam uz ekrāna.