Transkripcija

Ar transkripciju saprot audio un/vai video datnes pārveidošanu augstas kvalitātes rakstītā tekstā. To dara, izmantojot runas atpazīšanas tehnoloģijas, kuru sagatavoto tekstu pēc tam nodod rediģēšanai. Sagatavotajā tekstā var būt laika kodi un runātāja identifikācijas dati.

Transkripcija